09 feb 2016 06:00

09 feb 2016 06:00

Samverkan ger bäst resultat

:

Tillväxt. Skövde kommun har genom dialoger och ägardirektiv börjat få bra tillväxtresultat med hjälp av våra bolag. Men vi kan inte slå oss till ro om vi vill växa.

Nu anser vi Liberaler att Skövde Stadshus AB, moderkoncernen ska initiera en tydligare samverkan där bolagen och kommunens styrning kan krossa stuprören och hitta varandras kompetenser på ett bättre sätt. Det betyder att kommunen och bolagen som en helhet kan hjälpa varandra mera. Till exempel kan Skövdebostäder AB som anvisat flera områden att bygga bostäder på också hjälpa till med detaljplaner för att ha flera reservplaner att snabbt kunna välja. Kreativa Hus kan tillsammans med andra bolag påskynda samförståndslösningar för Mariesjöområdets framtid. Den enorma utvecklingen av dataspelsverksamheten i Skövde har byggts upp i samverkan av Högskolan, Gothia Science Park och Kreativa hus där man dragit nytta av varandras kompetenser och fått stöd av Skövde kommun.

Bolagen kan i högsta grad hjälpa till så att resecentrum blir porten till Skaraborg, men Skövde har hittills inte lyckats bli Skaraborgs Stad. Ungdomsforum kan ge goda tips inför framtiden. Ökningen av antalet unga de senaste åren ligger bland de 20 bästa kommunerna i Sverige. Mycket handlar om ett tillåtande klimat till nya idéer och att så långt möjligt undvika onödig byråkrati.

Samtidigt som vi politiska partier, Liberalerna inberäknade, tar åt oss äran av resultatet i en politiskt styrd verksamhet, vill vi ytterligare förtydliga Vision 2025 som en gemensam målbild med regelbundna uppföljningar. Forskning visar att förflyttningen till städer fortsatt ökar. Det är viktigt att börja bygga snabbare och se möjligheter. När nya invånare flyttar in ökar också jobben.

Vi Liberaler föreslår att vi tar ett nytt avstamp i Vision 2025. Tillväxt är ett friskhetstecken. Alla ska veta vad vi menar med S som i Skövde, där visionen bygger på fem S – Skaraborg, Samverkan, Samsyn, Synergier och Stolthet.

Ulla-Britt Hagström (L)

Rikard Arenius (L)

Jacqueline Tjällman (L)

Johan Ekström (L)

Nu anser vi Liberaler att Skövde Stadshus AB, moderkoncernen ska initiera en tydligare samverkan där bolagen och kommunens styrning kan krossa stuprören och hitta varandras kompetenser på ett bättre sätt. Det betyder att kommunen och bolagen som en helhet kan hjälpa varandra mera. Till exempel kan Skövdebostäder AB som anvisat flera områden att bygga bostäder på också hjälpa till med detaljplaner för att ha flera reservplaner att snabbt kunna välja. Kreativa Hus kan tillsammans med andra bolag påskynda samförståndslösningar för Mariesjöområdets framtid. Den enorma utvecklingen av dataspelsverksamheten i Skövde har byggts upp i samverkan av Högskolan, Gothia Science Park och Kreativa hus där man dragit nytta av varandras kompetenser och fått stöd av Skövde kommun.

Bolagen kan i högsta grad hjälpa till så att resecentrum blir porten till Skaraborg, men Skövde har hittills inte lyckats bli Skaraborgs Stad. Ungdomsforum kan ge goda tips inför framtiden. Ökningen av antalet unga de senaste åren ligger bland de 20 bästa kommunerna i Sverige. Mycket handlar om ett tillåtande klimat till nya idéer och att så långt möjligt undvika onödig byråkrati.

Samtidigt som vi politiska partier, Liberalerna inberäknade, tar åt oss äran av resultatet i en politiskt styrd verksamhet, vill vi ytterligare förtydliga Vision 2025 som en gemensam målbild med regelbundna uppföljningar. Forskning visar att förflyttningen till städer fortsatt ökar. Det är viktigt att börja bygga snabbare och se möjligheter. När nya invånare flyttar in ökar också jobben.

Vi Liberaler föreslår att vi tar ett nytt avstamp i Vision 2025. Tillväxt är ett friskhetstecken. Alla ska veta vad vi menar med S som i Skövde, där visionen bygger på fem S – Skaraborg, Samverkan, Samsyn, Synergier och Stolthet.

Ulla-Britt Hagström (L)

Rikard Arenius (L)

Jacqueline Tjällman (L)

Johan Ekström (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.