10 feb 2016 06:00

10 feb 2016 06:00

Gynna våra lokala mjölkleverantörer

MJÖLKEN

Har jag som konsument någon makt?

Verkligen, du och vi tillsammans kan påverka en hel del. Vi kan till exempel gynna våra lokala leverantörer före anonyma internationella sådana.

1990 valde Arla i Sverige att gå ihop med danska MD Foods. Det var ett ödesdigert beslut som idag gör att ett antal Arlamjölkbönder ekonomiskt förblöder. Cirka fem mjölkbönder i veckan slutar eller går i konkurs.

Idag är drygt 60 procent av företagsledningen på Arla danskar och cirka 10 procent svenskar. Någon som tror att Arlas svenska mjölkbönder har något inflytande?

Den svenska handelsbalansen för mjölkprodukter är 40 gånger sämre än år 2000. Den svenska importen av ost har fördubblats de senaste tio åren. All Arlas hushållsosttillverkning har flyttats från Sverige till Danmark. Ett exempel är att ICA Maxi, m.fl. nu har dumpat ut hushållsost för 39,90 kronor kilot. De har sålts parallellt under Arlas och ICA:s logga. Tittar du noga på märkningen i den ovala ringen står det, i båda fallen, DK M204 EC, det vill säga producerad i Danmark. Till denna ost har den pressade svenska Arlabonden fått leverera noll liter mjölk (det åtgår tio liter mjölk för att få ett kilo ost).

När sedan storföretaget Arla avslöjas med att vara kreativa med resor, representation, privata inköp m.m. kan du och jag som konsument sätta ner foten och markera. Nästa gång du står framför mejeridisken, satsa gärna på en lokal leverantör som Falköping Mejeri (FM). De ägs av 200 mjölkbönder som får betydligt bättre betalt än Arlas mjölkbönder.

En välmående mjölkkobesättning bibehåller vårt öppna vackra skaraborgska landskap. FM ger 70 direkta arbetstillfällen. FM spar på miljön genom korta transporter. FM har en väl fungerande lokal demokrati. Alla mejeriprodukter är idag märkta med en oval ring. FM är märkta med SE 1071 EC. FM levererar under eget varumärke men levererar även under COOP:s och Lidl/Ängens varumärke.

Jag som skriver detta är en vanlig konsument som vill att skaraborgska arbetsplatser, leverantörer och företag skall må bra. Hoppas att även du delar den åsikten.

Årsmodell 1945

Verkligen, du och vi tillsammans kan påverka en hel del. Vi kan till exempel gynna våra lokala leverantörer före anonyma internationella sådana.

1990 valde Arla i Sverige att gå ihop med danska MD Foods. Det var ett ödesdigert beslut som idag gör att ett antal Arlamjölkbönder ekonomiskt förblöder. Cirka fem mjölkbönder i veckan slutar eller går i konkurs.

Idag är drygt 60 procent av företagsledningen på Arla danskar och cirka 10 procent svenskar. Någon som tror att Arlas svenska mjölkbönder har något inflytande?

Den svenska handelsbalansen för mjölkprodukter är 40 gånger sämre än år 2000. Den svenska importen av ost har fördubblats de senaste tio åren. All Arlas hushållsosttillverkning har flyttats från Sverige till Danmark. Ett exempel är att ICA Maxi, m.fl. nu har dumpat ut hushållsost för 39,90 kronor kilot. De har sålts parallellt under Arlas och ICA:s logga. Tittar du noga på märkningen i den ovala ringen står det, i båda fallen, DK M204 EC, det vill säga producerad i Danmark. Till denna ost har den pressade svenska Arlabonden fått leverera noll liter mjölk (det åtgår tio liter mjölk för att få ett kilo ost).

När sedan storföretaget Arla avslöjas med att vara kreativa med resor, representation, privata inköp m.m. kan du och jag som konsument sätta ner foten och markera. Nästa gång du står framför mejeridisken, satsa gärna på en lokal leverantör som Falköping Mejeri (FM). De ägs av 200 mjölkbönder som får betydligt bättre betalt än Arlas mjölkbönder.

En välmående mjölkkobesättning bibehåller vårt öppna vackra skaraborgska landskap. FM ger 70 direkta arbetstillfällen. FM spar på miljön genom korta transporter. FM har en väl fungerande lokal demokrati. Alla mejeriprodukter är idag märkta med en oval ring. FM är märkta med SE 1071 EC. FM levererar under eget varumärke men levererar även under COOP:s och Lidl/Ängens varumärke.

Jag som skriver detta är en vanlig konsument som vill att skaraborgska arbetsplatser, leverantörer och företag skall må bra. Hoppas att även du delar den åsikten.

Årsmodell 1945

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.