11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

När anställningsskyddet blir ett hinder

SKAS SKÖVDE

Skaraborgs sjukhus Skövde har under en längre tid stått inför stora utmaningar vad det gäller dålig ekonomi och en alldeles för stor personalomsättning.

Anställningsstoppet för ett par år sedan gjorde att många som hade behövts idag har andra arbetsgivare. Och med en tajtare personalstyrka får ordinarie personal hoppa in och täcka upp när det fattas. Av lojalitet ställer många upp, det går ett tag, men inte i längden. Personalen orkar inte och nu börjar snurret med stor personalomsättning och brist på personal som kan anställas. Erfarenhet förloras i den allt mer specialiserade sjukvården. Ny personal ska läras upp i en arbetsmiljö som präglas av personal som är psykiskt och fysiskt trötta, uppgivna över situationen och framtiden. Hur påverkas vårdkvalitén av detta?

Ledningen för Skaraborgs sjukhus Skövde är förstås medveten om att läget inte är bra. För ungefär ett år sedan reagerade arbetsgivaren med att ge oss personal i uppgift att arbeta fram ett svar över vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Nej, Skaraborgs sjukhus Skövde verkar helt ha tappat självförtroendet vad det gäller att vara arbetsgivare.

I denna verklighet kan det vara helt avgörande för respektive avdelning eller mottagning vilken typ av chef som finns. Det är tufft att vara chef, det är jag fullt medveten om. Desto viktigare är det att chefen besitter den erfarenhet, den kunskap och de egenskaper som krävs. Men vad händer om chefskapet inte fungerar? Och vad händer om chefskapet inte bara är dåligt utan att det är så dåligt att en mottagning, avdelning eller en hel klinik håller på att tappa kontrollen?

Min erfarenhet är att det i princip är omöjligt att avskeda eller omplacera en dysfunktionell chef som inte självmant går med på detta. Här måste anställningsavtalen skrivas om och det måste införas en prövotid, som inte bara sträcker sig under de första åren. När det varken krävs utbildning eller erfarenhet för att bli chef skulle det rimligtvis inte krävas mer för att omvärdera och återkalla chefskapet.

Sjuksköterska

Njurmedicinska kliniken Skas Skövde

Anställningsstoppet för ett par år sedan gjorde att många som hade behövts idag har andra arbetsgivare. Och med en tajtare personalstyrka får ordinarie personal hoppa in och täcka upp när det fattas. Av lojalitet ställer många upp, det går ett tag, men inte i längden. Personalen orkar inte och nu börjar snurret med stor personalomsättning och brist på personal som kan anställas. Erfarenhet förloras i den allt mer specialiserade sjukvården. Ny personal ska läras upp i en arbetsmiljö som präglas av personal som är psykiskt och fysiskt trötta, uppgivna över situationen och framtiden. Hur påverkas vårdkvalitén av detta?

Ledningen för Skaraborgs sjukhus Skövde är förstås medveten om att läget inte är bra. För ungefär ett år sedan reagerade arbetsgivaren med att ge oss personal i uppgift att arbeta fram ett svar över vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Nej, Skaraborgs sjukhus Skövde verkar helt ha tappat självförtroendet vad det gäller att vara arbetsgivare.

I denna verklighet kan det vara helt avgörande för respektive avdelning eller mottagning vilken typ av chef som finns. Det är tufft att vara chef, det är jag fullt medveten om. Desto viktigare är det att chefen besitter den erfarenhet, den kunskap och de egenskaper som krävs. Men vad händer om chefskapet inte fungerar? Och vad händer om chefskapet inte bara är dåligt utan att det är så dåligt att en mottagning, avdelning eller en hel klinik håller på att tappa kontrollen?

Min erfarenhet är att det i princip är omöjligt att avskeda eller omplacera en dysfunktionell chef som inte självmant går med på detta. Här måste anställningsavtalen skrivas om och det måste införas en prövotid, som inte bara sträcker sig under de första åren. När det varken krävs utbildning eller erfarenhet för att bli chef skulle det rimligtvis inte krävas mer för att omvärdera och återkalla chefskapet.

Sjuksköterska

Njurmedicinska kliniken Skas Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.