11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

Snöröjning och/eller bad?

SKÖVDE

En tidningsnotis kan ej alltid innehålla alla fakta, så möjligen har jag missuppfattat eller på grund av bland annat för hög ålder ej kunnat acceptera dagens lustifikationer.

A) Kommunen säljer en badanläggning för X kronor. Efter några år planerar kommunen återköp av objektet för X+X+X kronor.

B) I samma veva en uppgift om att kommunen av ekonomiska skäl ej kan ombesörja all snöröjning i Skövde. Några veckors vinterväder nyligen var skandalöst dåligt hanterat av de ansvariga.

Vi som upplevde 1940-talets snörika, kalla, långvariga vintrar (undertecknad är född 1927) minns och deltog i arbetet med snöskyfflar, kvastar och ishackor. Det fungerade. Dagens maskiner snöröjer snabbt och elegant så att bilarna ej tvingas anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden samtidigt som gående, om de måste gå ut, riskerar benbrott eller andra olyckor då de tvingas ut på bilkörbanan. På grund av snö- och isvallar vid varje övergångsställe, utfarter från fastigheter, trottoarer, avstår många från de dagliga promenader alla borde ha möjlighet till.

Kommunens kostnader kunde minskas om individerna tog sitt ansvar; tomflaskor, burkar, papper, cigarettfimpar, spottloskor och hundskit m.m. borde ej belasta vår gemensamma ekonomi. Påpekar jag det för förorenarna blir jag kallad gubbjävel.

Gubbjäveln undrar nu: Hur kom man fram till prioriteringen mellan A och B ovan?

Gubbjävel

A) Kommunen säljer en badanläggning för X kronor. Efter några år planerar kommunen återköp av objektet för X+X+X kronor.

B) I samma veva en uppgift om att kommunen av ekonomiska skäl ej kan ombesörja all snöröjning i Skövde. Några veckors vinterväder nyligen var skandalöst dåligt hanterat av de ansvariga.

Vi som upplevde 1940-talets snörika, kalla, långvariga vintrar (undertecknad är född 1927) minns och deltog i arbetet med snöskyfflar, kvastar och ishackor. Det fungerade. Dagens maskiner snöröjer snabbt och elegant så att bilarna ej tvingas anpassa hastigheten efter rådande vägförhållanden samtidigt som gående, om de måste gå ut, riskerar benbrott eller andra olyckor då de tvingas ut på bilkörbanan. På grund av snö- och isvallar vid varje övergångsställe, utfarter från fastigheter, trottoarer, avstår många från de dagliga promenader alla borde ha möjlighet till.

Kommunens kostnader kunde minskas om individerna tog sitt ansvar; tomflaskor, burkar, papper, cigarettfimpar, spottloskor och hundskit m.m. borde ej belasta vår gemensamma ekonomi. Påpekar jag det för förorenarna blir jag kallad gubbjävel.

Gubbjäveln undrar nu: Hur kom man fram till prioriteringen mellan A och B ovan?

Gubbjävel

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.