11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

Vår position är ansvarfull

Debatt:

Replik på Lars Asks debattartikel i SLA 5 februari.

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Vårt välstånd och höga välfärd kommer från exportföretagens framgångar på en världsmarknad. Pengar har kommit in i landet tack vare unika innovationer, kompetenta medarbetare och framgångsrika företagsledare. Industriavtalet har sedan det skapades gett medarbetarna reallöneökningar i världsklass, och samtidigt tagit hänsyn till företagens konkurrenskraft. Men något håller på att förändras.

Lars Ask, ordförande för verkstadsklubben Volvo Skövde, menar i sin debattartikel att vår position inför avtalsrörelsen är provocerande. Men i dagens globaliserade verklighet har Sverige inte längre några egentliga konkurrensfördelar. Samma kompetens och teknik finns tillgänglig över i stort sett hela världen. Företagen är delar i globala värdekedjor där verksamhet i ett land lätt kan växlas över till motsvarande verksamhet i ett annat. Det är också en värld där konjunkturen svänger snabbare och kraftigare.

Detta har medfört att lönekostnader och möjligheten till flexibilitet blivit allt viktigare faktorer för att kunna klara den globala konkurrensen. Tyvärr ser vi att Sverige har en internationellt sett mycket hög lönekostnadsnivå, dessutom med en löneökningsutveckling högre än de flesta andra länders. Samtidigt står vår produktivitetsutveckling nästan stilla. Det har gett konsekvenser i form av minskande antal anställda i svenska teknikföretag till förmån för ökande antal anställda i verksamheter i andra länder.

Vi företräder företagens intressen och deras långsiktiga lönsamhet, så för oss är det naturligt att vilja vända denna utveckling. Men det kräver en ansvarsfull hållning från samtliga parter i den avtalsrörelse vi nu befinner oss i. Fokus måste ligga på att återupprätta konkurrenskraften genom ökad flexibilitet och löneökningsnivåer lägre än omvärldens. Så vi hoppas att Lars Ask och våra fackliga motparter också ser denna utveckling och förstår behovet av att vända den. Det är bra för deras medlemmar och kan på sikt ge underlag för ännu fler medlemmar.

Torsten Dobbertin

regionchef Teknikföretagen Västra Götaland

Håkan Tobiasson

vik. regionchef IKEM, Region västra Sverige

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Vårt välstånd och höga välfärd kommer från exportföretagens framgångar på en världsmarknad. Pengar har kommit in i landet tack vare unika innovationer, kompetenta medarbetare och framgångsrika företagsledare. Industriavtalet har sedan det skapades gett medarbetarna reallöneökningar i världsklass, och samtidigt tagit hänsyn till företagens konkurrenskraft. Men något håller på att förändras.

Lars Ask, ordförande för verkstadsklubben Volvo Skövde, menar i sin debattartikel att vår position inför avtalsrörelsen är provocerande. Men i dagens globaliserade verklighet har Sverige inte längre några egentliga konkurrensfördelar. Samma kompetens och teknik finns tillgänglig över i stort sett hela världen. Företagen är delar i globala värdekedjor där verksamhet i ett land lätt kan växlas över till motsvarande verksamhet i ett annat. Det är också en värld där konjunkturen svänger snabbare och kraftigare.

Detta har medfört att lönekostnader och möjligheten till flexibilitet blivit allt viktigare faktorer för att kunna klara den globala konkurrensen. Tyvärr ser vi att Sverige har en internationellt sett mycket hög lönekostnadsnivå, dessutom med en löneökningsutveckling högre än de flesta andra länders. Samtidigt står vår produktivitetsutveckling nästan stilla. Det har gett konsekvenser i form av minskande antal anställda i svenska teknikföretag till förmån för ökande antal anställda i verksamheter i andra länder.

Vi företräder företagens intressen och deras långsiktiga lönsamhet, så för oss är det naturligt att vilja vända denna utveckling. Men det kräver en ansvarsfull hållning från samtliga parter i den avtalsrörelse vi nu befinner oss i. Fokus måste ligga på att återupprätta konkurrenskraften genom ökad flexibilitet och löneökningsnivåer lägre än omvärldens. Så vi hoppas att Lars Ask och våra fackliga motparter också ser denna utveckling och förstår behovet av att vända den. Det är bra för deras medlemmar och kan på sikt ge underlag för ännu fler medlemmar.

Torsten Dobbertin

regionchef Teknikföretagen Västra Götaland

Håkan Tobiasson

vik. regionchef IKEM, Region västra Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.