12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 06:00

60 000 i månaden – för vad?

RIKSDAGSARVODE: Skolkare

Vad gör Hanna Wigh (SD) för sina dryga 60 000 kronor per månad i riksdagsarvode?

Ja, ska vi tro Dagens Nyheters artikel om SD:s riksdagsledamöters frånvarostatistik i riksdagen så är det inte speciellt mycket. I den sammanställning som presenterades under vecka 5 hamnade Hanna Wigh bland de som stack ut i SD:s frånvaroliga som en av de värsta skolkarna. Under innevarande riksdagsår hade hon vid mätningstillfället varit borta 77 av 170 omröstningar.

Under 2015 sparkade hennes eget parti ut henne ur socialutskottet. Det enda uppdrag hon har i riksdagen förutom arbetet i kammaren är som ersättare i socialförsäkringsutskottet. Där satte hon inte sin fot en enda gång under 2015!

I budgetdebatten i Falköping ursäktade sig Hanna Wigh med att hon hade så mycket att göra i sitt riksdagsuppdrag att hon inte hann med arbetet i kommunfullmäktige som hon önskade. Därför kom SD:s budgetalternativ så sent och inte till alla Riksdagslön på över 60 000 kr per månad, resor och lägenhet i Stockholm betalda av oss skattebetalare. Hon deltar bara på dryga hälften av omröstningarna i riksdagen, hon deltar inte i något utskottsarbete, där huvuddelen av riksdagsarbetet görs. Hon har inga andra åtaganden på riksdagens uppdrag.

Vad gör Hanna Wigh mer är att lyfta sitt arvode och skriva motioner om hunddagis för riksdagsledamöter?

Undrande skattebetalare

Ja, ska vi tro Dagens Nyheters artikel om SD:s riksdagsledamöters frånvarostatistik i riksdagen så är det inte speciellt mycket. I den sammanställning som presenterades under vecka 5 hamnade Hanna Wigh bland de som stack ut i SD:s frånvaroliga som en av de värsta skolkarna. Under innevarande riksdagsår hade hon vid mätningstillfället varit borta 77 av 170 omröstningar.

Under 2015 sparkade hennes eget parti ut henne ur socialutskottet. Det enda uppdrag hon har i riksdagen förutom arbetet i kammaren är som ersättare i socialförsäkringsutskottet. Där satte hon inte sin fot en enda gång under 2015!

I budgetdebatten i Falköping ursäktade sig Hanna Wigh med att hon hade så mycket att göra i sitt riksdagsuppdrag att hon inte hann med arbetet i kommunfullmäktige som hon önskade. Därför kom SD:s budgetalternativ så sent och inte till alla Riksdagslön på över 60 000 kr per månad, resor och lägenhet i Stockholm betalda av oss skattebetalare. Hon deltar bara på dryga hälften av omröstningarna i riksdagen, hon deltar inte i något utskottsarbete, där huvuddelen av riksdagsarbetet görs. Hon har inga andra åtaganden på riksdagens uppdrag.

Vad gör Hanna Wigh mer är att lyfta sitt arvode och skriva motioner om hunddagis för riksdagsledamöter?

Undrande skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.