12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 06:00

Så fungerar tilldelningen av skolplatser

HASSELBACKEN

I två insändare som publicerats i SLA, den 8 respektive 9 februari, ifrågasätts hur kommunen tänker gällande skolerbjudande och placering av barn som bor i Hasselbacken. Detta med anledning av att inte alla barn erbjudits en plats på Käpplundaskolan utan på andra kommunala skolor. Med detta svar vill vi förklara hur tilldelningen av skolplatser fungerar.

Skövde kommun har ett ansvar att erbjuda alla skolpliktiga barn en plats i en förskoleklass och i en kommunal grundskola. Förra året gjorde kommunen en anpassning av sina regler gällande skolerbjudande och placering. I och med det gick kommunen ifrån det som förr benämndes skolområden, eftersom det begreppet inte har något stöd i skollagen. Kommunens nya regler utgår istället från närhetsprincip och vårdnadshavarens önskemål, vilket är i enlighet med skollagen.

Närhetsprincipen säkerställer att barn ska erbjudas plats på en skola nära hemmet men garanterar inte att det är den allra närmaste. För att kunna följa närhetsprincipen utgår kommunen från barnens folkbokföringsadress och har vid enstaka tillfällen upptäckt att dessa varit felaktiga. Vid sådana upptäckter har vi som kommun en skyldighet att anmäla det till Skatteverket.

Vårdnadshavarens önskemål innebär att vårdnadshavare som inte är nöjda med det erbjudande de fått enligt närhetsprincipen kan tacka nej och aktivt göra ett val till en annan skola.

Om det är fler som vill att deras barn ska gå på en skola än vad den skolan har plats för tar kommunen i första hand hänsyn till om barnet har syskon på skolan. Om det är fler barn som har syskon på skolan ges förtur till de med yngst syskon. När det inte går att prioritera enligt syskonförtur tar kommunen hänsyn till det faktiska avståndet till skolan och de barn som bor närmast skolan prioriteras först.

Hur tilldelningen av skolplatser ser ut inför nästa läsår kommer att bli klart och meddelas under kommande veckor. Skövde kommuns ambition är att så långt som möjligt ta hänsyn till vårdnadshavarens önskemål, men tyvärr är det inte alltid möjligt. Vi har förståelse för att det kan bli problem för vissa familjer om syskon inte får gå på samma skola eller om avståndet till skolan blir längre än väntat. Den förändring som gjorts i kommunens regler gör att detta blir mer påtagligt de närmaste åren. Dock är vi som kommun trygga i att vi med de nya reglerna följer skollagen och säkerställer att alla barn behandlas lika.

Gustaf Olsson

barn- och utbildningschef, Skövde kommun

Skövde kommun har ett ansvar att erbjuda alla skolpliktiga barn en plats i en förskoleklass och i en kommunal grundskola. Förra året gjorde kommunen en anpassning av sina regler gällande skolerbjudande och placering. I och med det gick kommunen ifrån det som förr benämndes skolområden, eftersom det begreppet inte har något stöd i skollagen. Kommunens nya regler utgår istället från närhetsprincip och vårdnadshavarens önskemål, vilket är i enlighet med skollagen.

Närhetsprincipen säkerställer att barn ska erbjudas plats på en skola nära hemmet men garanterar inte att det är den allra närmaste. För att kunna följa närhetsprincipen utgår kommunen från barnens folkbokföringsadress och har vid enstaka tillfällen upptäckt att dessa varit felaktiga. Vid sådana upptäckter har vi som kommun en skyldighet att anmäla det till Skatteverket.

Vårdnadshavarens önskemål innebär att vårdnadshavare som inte är nöjda med det erbjudande de fått enligt närhetsprincipen kan tacka nej och aktivt göra ett val till en annan skola.

Om det är fler som vill att deras barn ska gå på en skola än vad den skolan har plats för tar kommunen i första hand hänsyn till om barnet har syskon på skolan. Om det är fler barn som har syskon på skolan ges förtur till de med yngst syskon. När det inte går att prioritera enligt syskonförtur tar kommunen hänsyn till det faktiska avståndet till skolan och de barn som bor närmast skolan prioriteras först.

Hur tilldelningen av skolplatser ser ut inför nästa läsår kommer att bli klart och meddelas under kommande veckor. Skövde kommuns ambition är att så långt som möjligt ta hänsyn till vårdnadshavarens önskemål, men tyvärr är det inte alltid möjligt. Vi har förståelse för att det kan bli problem för vissa familjer om syskon inte får gå på samma skola eller om avståndet till skolan blir längre än väntat. Den förändring som gjorts i kommunens regler gör att detta blir mer påtagligt de närmaste åren. Dock är vi som kommun trygga i att vi med de nya reglerna följer skollagen och säkerställer att alla barn behandlas lika.

Gustaf Olsson

barn- och utbildningschef, Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.