12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 06:00

Ta in fler yrkesgrupper i skolan

Debatt:

Nyligen presenterade regeringen nya siffror över lärarbehovet. I takt med att de nyanlända barnen blir fler kommer ytterligare 17 000 lärare behövas. Redan idag råder stor lärarbrist och SCB har spått att 65 000 lärare kommer att saknas om tio år. Med de nyanlända eleverna ökar angelägenheten att hitta lösningar. Problemet är självklart inte de nyanlända barnen – problemet är att läraryrket under decennier har blivit nedprioriterat och felvärderat.

Lärarna toppar sedan tidigare statistiken över stress och hög arbetsbelastning. Det nya läget riskerar att förvärra situationen. När lärare saknas krävs lösningar som skapar bättre förutsättningar för lärarna att fokusera på elevernas lärande, minskar arbetsbelastningen och ökar läraryrkets attraktivitet på sikt.

Idag får lärarna vara lite av varje vid sidan av undervisningen. Lärarförbundet föreslår därför att lärarnas uppdrag renodlas så att lärare kan få bättre förutsättningar att utforma och utveckla undervisningen. Mycket av det som i dag stjäl tid av lärarna skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper.

Lärarförbundet vill därför att huvudmännen, kommunerna och friskoleföretagen, möjliggör för skolledare att i dialog med lärare se över vilka funktioner och sysslor som kan skötas av andra än lärare. Vi har identifierat fyra förslag:

Avlasta lärarna de sociala uppgifterna genom att anställa socialpedagoger. Socialpedagoger kan arbeta med elevernas sociala utveckling, vara en länk mellan lärare och elevhälsoteam, tillsammans med skolvärdarna finnas bland eleverna och förebygga och följa upp situationer och konflikter. Socialpedagogerna kan vara stödmentorer och delta i arbetslagens arbete.

Inrätta en ny befattning: lärarassistenter. Lärarassistenter kan avlasta lärarna genom att ta hand om praktiska göromål – blanketter, information, kopiering, och teknik. De kan vara en länk mellan lärarna och administrationen och planera, organisera och genomföra aktiviteter utanför klassrummet.

Skapa mer tid för det pedagogiska ledarskapet genom bättre centralt stöd. Huvudmännen behöver se till att det finns ett bra stöd för skolledarna när det gäller exempelvis ekonomihantering, fastighetsärenden, personalfrågor och juridisk hjälp. Då kan skolledarna ägna mer tid åt att leda och utveckla undervisningen.

Förbättra elevhälsoarbetet med centralt anställda skolteam. Alla kommuner bör ha särskilda skolteam med anställda från utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Skolteamen ska genomföra förebyggande insatser tillsammans med skolornas elevhälsa och ta hand om situationer där socialförvaltningen finns med.

Detta kan göras här och nu, samtidigt som uppvärderingen av läraryrket måste fortsätta. Fler lärare behövs, men lärarnas kompetens måste också bättre tas tillvara.

Lärarförbundet

Bengt Wahlberg, ordförande Skövde

Nyligen presenterade regeringen nya siffror över lärarbehovet. I takt med att de nyanlända barnen blir fler kommer ytterligare 17 000 lärare behövas. Redan idag råder stor lärarbrist och SCB har spått att 65 000 lärare kommer att saknas om tio år. Med de nyanlända eleverna ökar angelägenheten att hitta lösningar. Problemet är självklart inte de nyanlända barnen – problemet är att läraryrket under decennier har blivit nedprioriterat och felvärderat.

Lärarna toppar sedan tidigare statistiken över stress och hög arbetsbelastning. Det nya läget riskerar att förvärra situationen. När lärare saknas krävs lösningar som skapar bättre förutsättningar för lärarna att fokusera på elevernas lärande, minskar arbetsbelastningen och ökar läraryrkets attraktivitet på sikt.

Idag får lärarna vara lite av varje vid sidan av undervisningen. Lärarförbundet föreslår därför att lärarnas uppdrag renodlas så att lärare kan få bättre förutsättningar att utforma och utveckla undervisningen. Mycket av det som i dag stjäl tid av lärarna skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper.

Lärarförbundet vill därför att huvudmännen, kommunerna och friskoleföretagen, möjliggör för skolledare att i dialog med lärare se över vilka funktioner och sysslor som kan skötas av andra än lärare. Vi har identifierat fyra förslag:

Avlasta lärarna de sociala uppgifterna genom att anställa socialpedagoger. Socialpedagoger kan arbeta med elevernas sociala utveckling, vara en länk mellan lärare och elevhälsoteam, tillsammans med skolvärdarna finnas bland eleverna och förebygga och följa upp situationer och konflikter. Socialpedagogerna kan vara stödmentorer och delta i arbetslagens arbete.

Inrätta en ny befattning: lärarassistenter. Lärarassistenter kan avlasta lärarna genom att ta hand om praktiska göromål – blanketter, information, kopiering, och teknik. De kan vara en länk mellan lärarna och administrationen och planera, organisera och genomföra aktiviteter utanför klassrummet.

Skapa mer tid för det pedagogiska ledarskapet genom bättre centralt stöd. Huvudmännen behöver se till att det finns ett bra stöd för skolledarna när det gäller exempelvis ekonomihantering, fastighetsärenden, personalfrågor och juridisk hjälp. Då kan skolledarna ägna mer tid åt att leda och utveckla undervisningen.

Förbättra elevhälsoarbetet med centralt anställda skolteam. Alla kommuner bör ha särskilda skolteam med anställda från utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Skolteamen ska genomföra förebyggande insatser tillsammans med skolornas elevhälsa och ta hand om situationer där socialförvaltningen finns med.

Detta kan göras här och nu, samtidigt som uppvärderingen av läraryrket måste fortsätta. Fler lärare behövs, men lärarnas kompetens måste också bättre tas tillvara.

Lärarförbundet

Bengt Wahlberg, ordförande Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.