13 feb 2016 06:00

13 feb 2016 06:00

Nu är bostadsbristen verkligen på agendan

Debatt:

Sen en tid tillbaka har vi kunnat följa en debatt om Skövdebostäders ägardirektiv och de begränsningar för bolagets utveckling som finns där. Naturligtvis är det lite märkligt när ägare bromsar sitt företags utveckling och det har vi fått argument för och emot.

Det är också intressant att notera att trots begränsningskraven presenterar styrelsen för Skövdebostäder en affärsplan som är mycket framtidsinriktad och där bolaget redovisar viljan att bygga 3 000 lägenheter inom en inte alltför avlägsen framtid.

Bra säger vi, här tar det allmännyttiga bolaget verkligen sitt ansvar och redovisar sina planer för att nå målen i vision 2025.

Resterande 6 000 lägenheter överlämnar styrelsen till privata bostadsbolag att ta hand om.

Bra det också tycker vi.

Nu väntar vi på att politiken tar till sig planen så snart som går och tillsammans med kommunens tjänstemän gör sitt jobb för att förverkliga visionen. Vi ligger efter redan.

Vi har också sett insändare om behovet av boende för äldre och även förslag om lösningar för hur den efterfrågan och det behovet ska lösas.

Vi tackar för det.

När man bygger boende för äldre och andra riktade lägenheter startar flyttkedjan och fler som efterfrågar ett annat boende får möjligheter att förverkliga sina drömmar.

När sen politiken tar tag i de 6 000 lägenheter som privata bolag ska skapa och går ut och erbjuder intresserade och hugade bolag så får vi riktig fart på bostadsbyggandet. Då kommer vi också att få den blandning av upplåtelseformer som ett samhälle mår bra av att ha.

Sist men inte minst faller inte begränsningen i ägardirektiven ut och de som vill fortsätta hyra bostad hos Skövdebostäder kan göra det.

För så är det. Vi får frågor från oroliga hyresgäster om när deras bostadsområde ska säljas eller om vi vet när det är på gång.

Än är det ingen fara säger vi, men Skövdebostäder fortsätter att bygga och har sagt att de ska öka antalet färdiga lägenheter per år.

Gränsen närmar sig då styrelsen måste ta sitt ansvar.

Låt inte detta ske, sätt fart på förarbetet och erbjud byggbar mark.

Då kan vi lugna våra hyresgäster.

Vi förväntar oss att politiken tar detta på allvar och att vi får se fler byggkranar med privata bostadsbolags namn på skyltarna runt om i kommunen.

Anders Forsberg

ordförande

Hyresgästföreningen Skövde

Sen en tid tillbaka har vi kunnat följa en debatt om Skövdebostäders ägardirektiv och de begränsningar för bolagets utveckling som finns där. Naturligtvis är det lite märkligt när ägare bromsar sitt företags utveckling och det har vi fått argument för och emot.

Det är också intressant att notera att trots begränsningskraven presenterar styrelsen för Skövdebostäder en affärsplan som är mycket framtidsinriktad och där bolaget redovisar viljan att bygga 3 000 lägenheter inom en inte alltför avlägsen framtid.

Bra säger vi, här tar det allmännyttiga bolaget verkligen sitt ansvar och redovisar sina planer för att nå målen i vision 2025.

Resterande 6 000 lägenheter överlämnar styrelsen till privata bostadsbolag att ta hand om.

Bra det också tycker vi.

Nu väntar vi på att politiken tar till sig planen så snart som går och tillsammans med kommunens tjänstemän gör sitt jobb för att förverkliga visionen. Vi ligger efter redan.

Vi har också sett insändare om behovet av boende för äldre och även förslag om lösningar för hur den efterfrågan och det behovet ska lösas.

Vi tackar för det.

När man bygger boende för äldre och andra riktade lägenheter startar flyttkedjan och fler som efterfrågar ett annat boende får möjligheter att förverkliga sina drömmar.

När sen politiken tar tag i de 6 000 lägenheter som privata bolag ska skapa och går ut och erbjuder intresserade och hugade bolag så får vi riktig fart på bostadsbyggandet. Då kommer vi också att få den blandning av upplåtelseformer som ett samhälle mår bra av att ha.

Sist men inte minst faller inte begränsningen i ägardirektiven ut och de som vill fortsätta hyra bostad hos Skövdebostäder kan göra det.

För så är det. Vi får frågor från oroliga hyresgäster om när deras bostadsområde ska säljas eller om vi vet när det är på gång.

Än är det ingen fara säger vi, men Skövdebostäder fortsätter att bygga och har sagt att de ska öka antalet färdiga lägenheter per år.

Gränsen närmar sig då styrelsen måste ta sitt ansvar.

Låt inte detta ske, sätt fart på förarbetet och erbjud byggbar mark.

Då kan vi lugna våra hyresgäster.

Vi förväntar oss att politiken tar detta på allvar och att vi får se fler byggkranar med privata bostadsbolags namn på skyltarna runt om i kommunen.

Anders Forsberg

ordförande

Hyresgästföreningen Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.