13 feb 2016 06:00

13 feb 2016 06:00

Skyhöga avgifter inom LO

FACKFÖRENINGAR

Dyrt. Jag tror de flesta som arbetar eller har arbetat i det här landet har en åsikt om facket, framför allt de som är medlemmar (utan att vara ombud) i något av facken inom LO. Framför allt de stora facken.

Min och många andras uppfattning är att ombuden inom dessa främst ägnar sig åt att ”jaga pengar” från medlemmar. Avgifterna är skyhöga. LO är knappast någon fattig organisation, långtifrån. Fick nyligen reda på att en bekant gjort sig till ombud inom ett av LO-facken på, som en del saker tyder, premisser av modell ”för att bevaka sina rättigheter”. En gammal vän – själv fackligt ombud – berättade för många år sedan om diverse förmåner som ombuden har inom LO, som vare sig arbetsgivare eller arbetskamrater kan opponera sig mot, som arbetskamraterna betalar genom avgifterna.

På ett större företag märks det troligen bara i form av de höga medlemsavgifterna. På ett mindre företag kan det mycket väl slå emot bemanning, planering och skapa olust, ifall man inte tydligt och i god tid kommunicerar sina avsikter (och gärna anledningen) till chef(er) och arbetskamrater.

Med tanke på mina egna erfarenheter och vad många har sagt om sina upplevelser av hur deras fackliga ombud ”verkar” är det verkligen hög tid att ifrågasätta ombudens förmåner. Och framför allt de avgifter som fackförbunden lägger på sina medlemmar. Dyrt är bara förnamnet!

Lennart

Min och många andras uppfattning är att ombuden inom dessa främst ägnar sig åt att ”jaga pengar” från medlemmar. Avgifterna är skyhöga. LO är knappast någon fattig organisation, långtifrån. Fick nyligen reda på att en bekant gjort sig till ombud inom ett av LO-facken på, som en del saker tyder, premisser av modell ”för att bevaka sina rättigheter”. En gammal vän – själv fackligt ombud – berättade för många år sedan om diverse förmåner som ombuden har inom LO, som vare sig arbetsgivare eller arbetskamrater kan opponera sig mot, som arbetskamraterna betalar genom avgifterna.

På ett större företag märks det troligen bara i form av de höga medlemsavgifterna. På ett mindre företag kan det mycket väl slå emot bemanning, planering och skapa olust, ifall man inte tydligt och i god tid kommunicerar sina avsikter (och gärna anledningen) till chef(er) och arbetskamrater.

Med tanke på mina egna erfarenheter och vad många har sagt om sina upplevelser av hur deras fackliga ombud ”verkar” är det verkligen hög tid att ifrågasätta ombudens förmåner. Och framför allt de avgifter som fackförbunden lägger på sina medlemmar. Dyrt är bara förnamnet!

Lennart

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.