13 feb 2016 06:00

13 feb 2016 06:00

Smala Karlsborg blir smalare

KARLSBORG

Erosion. På en sträcka om 20 meter är erosionen i Bottensjön så kraftig, att 12 träd nu lutar mot vattnet och två meter av stranden har försvunnit på 15 år. Vi har bott i Karlsborg i 60 år och under tidigare år har endast något enstaka träd lagt sig i vattnet på grund av ålder.

En naturlig erosion har pågått i alla tider. Den kraftfulla erosionen beror på två saker:

1. Den vågdämpande vassen togs bort.

2. Stränderna skrapades rena.

Förutom att sko strandlinjen med sten måste all vegetation i strandlinjen få vara orörd, likaså bör spirande vass få breda ut sig. Vassen har ju dessutom en vattenrenande effekt, så vattnet blir badvänligare.

För en tid sedan kunde man läsa i dagspressen: Havet slukar den skånska kusten.

Flera kommuner för en hård kamp mot erosionen. En del har fått nog och efterlyser statens hjälp. Man är bekymrad. Det är inte bara badstränder som hotas utan även bostadsområden.

Ansvariga i Karlsborgs kommun, låt inte den kraftfulla erosionen få råda. Det är sorgligt att se hela sjok sand vid Äspenäset erodera ut i Vättern och att se alla friska nu lutande träd snart ligga i Bottensjön.

Låt inte smala Karlsborg bli smalare!

Linnéa och Hans Hjerpe

En naturlig erosion har pågått i alla tider. Den kraftfulla erosionen beror på två saker:

1. Den vågdämpande vassen togs bort.

2. Stränderna skrapades rena.

Förutom att sko strandlinjen med sten måste all vegetation i strandlinjen få vara orörd, likaså bör spirande vass få breda ut sig. Vassen har ju dessutom en vattenrenande effekt, så vattnet blir badvänligare.

För en tid sedan kunde man läsa i dagspressen: Havet slukar den skånska kusten.

Flera kommuner för en hård kamp mot erosionen. En del har fått nog och efterlyser statens hjälp. Man är bekymrad. Det är inte bara badstränder som hotas utan även bostadsområden.

Ansvariga i Karlsborgs kommun, låt inte den kraftfulla erosionen få råda. Det är sorgligt att se hela sjok sand vid Äspenäset erodera ut i Vättern och att se alla friska nu lutande träd snart ligga i Bottensjön.

Låt inte smala Karlsborg bli smalare!

Linnéa och Hans Hjerpe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.