15 feb 2016 06:00

15 feb 2016 06:00

SD:s artikel full av felaktigheter

Debatt: Replik om småskalig vattenkraft

SD:s debattartikel i SLA 1/2 om småskalig vattenkraft är full av felaktigheter. 1 900 småskaliga kraftverk är korrekt, men de 960 största drabbas inte av hot om utrivning. De har giltiga tillstånd och de har råd med både miljöprocess och de nödvändiga miljöåtgärder som behövs för att Sverige ska klara nationella och EU-rättsligt bindande miljömål.

De 1 000 minsta har en installerad effekt som motsvarar från bilmotor ner till moped. Ungefär 700 av dessa bedriver verksamheten med urminnes hävd, och eftersom dessa producerar så extremt lite energi, har de definitiv inte råd med vare sig process i domstol eller miljöåtgärder. Få av dem är viktiga kulturminnen, statistik från länsstyrelser visar att kanske vart 50:e kraftverk, det vill säga totalt 20 av dessa 1 000 har så stora kulturmiljövärden att de inte bör rivas ut. Där måste vi få till fiskvägar och dessa bör byggas med medel från den fond som föreslås från Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Även eventuella utrivningar bör ske med statliga fondmedel, det är ohemult att privatpersoner ska drabbas ekonomiskt när samhället ändrar miljöriktning.

De 1 000 minsta producerar ungefär 1/200-del av svensk vattenkraft, och står inte för några 20 procent av effekten i södra Sverige. Vare sig det nationella eller regionala kraftsystemet skulle drabbas av kris om dessa 1 000 skulle försvinna, frågan är snarare om någon på Svenska Kraftnät skulle märka det.

Sveriges riksdag stiftar lagar. En heter miljöbalken. Den ska följas av alla, bland annat tillsynsmyndigheter, i detta fall länsstyrelserna. Mark- och miljööverdomstolen har i ett stort antal vägledande domar visat att urminnes hävd inte är att jämställa med ett miljöbalkstillstånd. Det är alltså juridiskt utrett, domstolarna står fria från riksdagen, och länsstyrelserna gör allt enligt skolboken.

Ett moratorium mot en lagstiftning som trädde i kraft år 1999 skulle bli en kioskvältare i sig. Om ett sådant moratorium dessutom skulle komma till på de faktafelaktigheter som visas i denna debattartikel vore det en skandal utan like.

Christer Borg

ordförande Älvräddarnas samorganisation

delegerad expert i Vattenverksamhetsutredningen 2012-2014

SD:s debattartikel i SLA 1/2 om småskalig vattenkraft är full av felaktigheter. 1 900 småskaliga kraftverk är korrekt, men de 960 största drabbas inte av hot om utrivning. De har giltiga tillstånd och de har råd med både miljöprocess och de nödvändiga miljöåtgärder som behövs för att Sverige ska klara nationella och EU-rättsligt bindande miljömål.

De 1 000 minsta har en installerad effekt som motsvarar från bilmotor ner till moped. Ungefär 700 av dessa bedriver verksamheten med urminnes hävd, och eftersom dessa producerar så extremt lite energi, har de definitiv inte råd med vare sig process i domstol eller miljöåtgärder. Få av dem är viktiga kulturminnen, statistik från länsstyrelser visar att kanske vart 50:e kraftverk, det vill säga totalt 20 av dessa 1 000 har så stora kulturmiljövärden att de inte bör rivas ut. Där måste vi få till fiskvägar och dessa bör byggas med medel från den fond som föreslås från Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Även eventuella utrivningar bör ske med statliga fondmedel, det är ohemult att privatpersoner ska drabbas ekonomiskt när samhället ändrar miljöriktning.

De 1 000 minsta producerar ungefär 1/200-del av svensk vattenkraft, och står inte för några 20 procent av effekten i södra Sverige. Vare sig det nationella eller regionala kraftsystemet skulle drabbas av kris om dessa 1 000 skulle försvinna, frågan är snarare om någon på Svenska Kraftnät skulle märka det.

Sveriges riksdag stiftar lagar. En heter miljöbalken. Den ska följas av alla, bland annat tillsynsmyndigheter, i detta fall länsstyrelserna. Mark- och miljööverdomstolen har i ett stort antal vägledande domar visat att urminnes hävd inte är att jämställa med ett miljöbalkstillstånd. Det är alltså juridiskt utrett, domstolarna står fria från riksdagen, och länsstyrelserna gör allt enligt skolboken.

Ett moratorium mot en lagstiftning som trädde i kraft år 1999 skulle bli en kioskvältare i sig. Om ett sådant moratorium dessutom skulle komma till på de faktafelaktigheter som visas i denna debattartikel vore det en skandal utan like.

Christer Borg

ordförande Älvräddarnas samorganisation

delegerad expert i Vattenverksamhetsutredningen 2012-2014

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.