15 feb 2016 06:00

15 feb 2016 06:00

Vi vill göra något åt bostadsbristen

BOSTÄDER

Skövde. I regeringens budget finns 5,5 miljarder som möjliggör att fler billiga hyresrätter kan byggas i år. Detta hoppas vi ska bidra till att det byggs mer även i Skövde. Att det enbart färdigställdes 89(!) bostäder i Skövde under 2015 är ju rent bedrövligt dåligt! Ökat bostadsbyggande och ökad rörlighet på arbetsmarknaden är bra för samhället och individer. Arbetslösheten minskar, fler studenter kan flytta till Skövde, unga kan flytta hemifrån, barnfamiljer flytta till en större bostad och äldre till ett mer anpassat boende.

Vi Socialdemokrater har som mål att bygga 360 bostäder per år i Skövde kommun. Hade vi Socialdemokrater styrt även Skövde hade vi använt Skövdebostäders fulla potential och då sett till så att det byggts fler hyresrätter i Skövde. Skövdes allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder är till för att tillfredsställa behovet av hyresrätter i Skövde kommun. Bolaget bygger och förvaltar sina bostäder så bra och prisvärt att man är bland de bästa allmännyttiga bolagen i Sverige. Det irriterar Skövdes moderatstyrda minoritet som kräver att om man når 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde tvingas man sälja bostäder.

2002 sålde Skövdebostäder ut 1 132 lägenheter till Akelius. Till vems nytta? Den moderatstyrda minoritetens ideologi går här ut på att det är bättre att privata bostadsägare ska tjäna pengar på boendet. Vi vill att vårt allmännyttiga bolag Skövdebostäder lägger all kraft på att minska bostadsbristen genom att producera så många nya lägenheter man kan utan att behöva lägga tid på att planera utförsäljningar av sitt bostadsbestånd. Meningen om 17-procentsbegränsningen har nu funnits i ägardirektivet i drygt tre år och hade vi fått bestämma hade vi tagit bort den omgående.

Monica Green

socialdemokratisk riksdagsledamot i Finansutskottet och 2:e vice ordf. kommunfullmäktige

Robert Ciabatti

socialdemokrat och vice ordförande i Byggnadsnämnden

Vi Socialdemokrater har som mål att bygga 360 bostäder per år i Skövde kommun. Hade vi Socialdemokrater styrt även Skövde hade vi använt Skövdebostäders fulla potential och då sett till så att det byggts fler hyresrätter i Skövde. Skövdes allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder är till för att tillfredsställa behovet av hyresrätter i Skövde kommun. Bolaget bygger och förvaltar sina bostäder så bra och prisvärt att man är bland de bästa allmännyttiga bolagen i Sverige. Det irriterar Skövdes moderatstyrda minoritet som kräver att om man når 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde tvingas man sälja bostäder.

2002 sålde Skövdebostäder ut 1 132 lägenheter till Akelius. Till vems nytta? Den moderatstyrda minoritetens ideologi går här ut på att det är bättre att privata bostadsägare ska tjäna pengar på boendet. Vi vill att vårt allmännyttiga bolag Skövdebostäder lägger all kraft på att minska bostadsbristen genom att producera så många nya lägenheter man kan utan att behöva lägga tid på att planera utförsäljningar av sitt bostadsbestånd. Meningen om 17-procentsbegränsningen har nu funnits i ägardirektivet i drygt tre år och hade vi fått bestämma hade vi tagit bort den omgående.

Monica Green

socialdemokratisk riksdagsledamot i Finansutskottet och 2:e vice ordf. kommunfullmäktige

Robert Ciabatti

socialdemokrat och vice ordförande i Byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.