16 feb 2016 06:00

16 feb 2016 06:00

Nu tar vi krafttag mot rökningen!

Debatt:

Bara i Västra Götaland insjuknar varje år omkring 20 000 personer i sjukdomar kopplade till rökning. Det handlar om KOL, hjärt-kärlsjukdomar, cancer med mera. I Sverige dör 12 000 människor varje år till följd av rökning. 2 400 av dessa är invånare i Västra Götaland. Så kan vi inte ha det!

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Tre av fyra rökare vill sluta röka, men har svårt att motivera sig själva till att göra det. Mer än tio år efter att det blev rökfritt på krogen är det nu hög tid att ta nästa steg. Det är den svenska modellen: steg för steg skapar vi framtidstro genom investeringar i hälsa och välfärd.

Riksdagen ska snart rösta om regeringens proposition om åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet. Det gäller nu att förstärka den positiva trenden att allt färre börjar röka genom att reglera information och marknadsföring kring rökning. Därför är vi för förslagen. Här är några av åtgärderna som kommer att bidra till att fler kan sluta röka och inte minst till att färre unga börjar röka:

• Cigaretter med karakteristisk smak förbjuds. Ett viktigt steg för att få färre unga att börja röka: undersökningar visar att det är framförallt unga som röker smaksatta cigaretter.

• Hälsovarningar ska ha både text och bild och täcka 65 procent av fram- och baksidan på förpackningar. Vi vet från forskning och erfarenhet att tydliga hälsovarningar har effekt.

• Märkningen av cigarettförpackningar får inte utformas så att det liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt, eller antyda att vissa produkter skulle vara mindre farliga. Konsumenten ska inte kunna vilseledas.

Det har gått mer än tio år sedan riksdagen röstade för rökfria krogar. Det var en fråga som många då tyckte var svår, men som lika många idag tar som något självklart. Sedan dess har vi kunnat se en glädjande utveckling där andelen dagligrökare har minskat stadigt över tid och färre unga har börjat röka.

Det finns en bred politisk enighet om vikten av att minska rökningen och vi hoppas därför att övriga partier, liksom vi, ska se behovet av att genomföra förslagen. Vi verkar från olika perspektiv, men vi är eniga om att nu ta nästa steg för att begränsa det lidande som rökning kan orsaka. Vi vill utveckla den svenska modellen och skapa framtidstro med reformer för hälsa.

Anna-Lena Sörenson (S)

gruppledare och vice ordförande i riksdagens socialutskott

Yasmine Larsson (S)

riksdagsledamot med ansvar för tobaksfrågor

Helén Eliasson (S)

regionråd i opposition i Västra Götaland

Bara i Västra Götaland insjuknar varje år omkring 20 000 personer i sjukdomar kopplade till rökning. Det handlar om KOL, hjärt-kärlsjukdomar, cancer med mera. I Sverige dör 12 000 människor varje år till följd av rökning. 2 400 av dessa är invånare i Västra Götaland. Så kan vi inte ha det!

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Tre av fyra rökare vill sluta röka, men har svårt att motivera sig själva till att göra det. Mer än tio år efter att det blev rökfritt på krogen är det nu hög tid att ta nästa steg. Det är den svenska modellen: steg för steg skapar vi framtidstro genom investeringar i hälsa och välfärd.

Riksdagen ska snart rösta om regeringens proposition om åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet. Det gäller nu att förstärka den positiva trenden att allt färre börjar röka genom att reglera information och marknadsföring kring rökning. Därför är vi för förslagen. Här är några av åtgärderna som kommer att bidra till att fler kan sluta röka och inte minst till att färre unga börjar röka:

• Cigaretter med karakteristisk smak förbjuds. Ett viktigt steg för att få färre unga att börja röka: undersökningar visar att det är framförallt unga som röker smaksatta cigaretter.

• Hälsovarningar ska ha både text och bild och täcka 65 procent av fram- och baksidan på förpackningar. Vi vet från forskning och erfarenhet att tydliga hälsovarningar har effekt.

• Märkningen av cigarettförpackningar får inte utformas så att det liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt, eller antyda att vissa produkter skulle vara mindre farliga. Konsumenten ska inte kunna vilseledas.

Det har gått mer än tio år sedan riksdagen röstade för rökfria krogar. Det var en fråga som många då tyckte var svår, men som lika många idag tar som något självklart. Sedan dess har vi kunnat se en glädjande utveckling där andelen dagligrökare har minskat stadigt över tid och färre unga har börjat röka.

Det finns en bred politisk enighet om vikten av att minska rökningen och vi hoppas därför att övriga partier, liksom vi, ska se behovet av att genomföra förslagen. Vi verkar från olika perspektiv, men vi är eniga om att nu ta nästa steg för att begränsa det lidande som rökning kan orsaka. Vi vill utveckla den svenska modellen och skapa framtidstro med reformer för hälsa.

Anna-Lena Sörenson (S)

gruppledare och vice ordförande i riksdagens socialutskott

Yasmine Larsson (S)

riksdagsledamot med ansvar för tobaksfrågor

Helén Eliasson (S)

regionråd i opposition i Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.