17 feb 2016 06:00

17 feb 2016 06:00

Vi låter resultaten tala

JOBB

Arbetslösheten bland unga minskar snabbt och är nu på sin lägsta nivå sedan 2009, enligt Arbetsförmedlingen.

I december var 71. 000 unga inskrivna som arbetslösa, en minskning med ungefär 10. 000 personer på ett år. Vår socialdemokratiska politik har visat sig framgångsrik.

Våra ungdomar får hjälp från första dagen och Sverige har en mycket stark ekonomisk tillväxt, den fjärde högsta inom EU.

Det bästa sättet att utvärdera politiken är att låta resultaten tala!

Robert Ciabatti (S)

 

I december var 71. 000 unga inskrivna som arbetslösa, en minskning med ungefär 10. 000 personer på ett år. Vår socialdemokratiska politik har visat sig framgångsrik.

Våra ungdomar får hjälp från första dagen och Sverige har en mycket stark ekonomisk tillväxt, den fjärde högsta inom EU.

Det bästa sättet att utvärdera politiken är att låta resultaten tala!

Robert Ciabatti (S)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.