18 feb 2016 06:00

18 feb 2016 06:00

Svensk mat skapar jobb i Skaraborg

:

Att du får det du betalar för är en gammal sanning, och det gäller i allra högsta grad mat.

Svenskt lantbruk är ett av de renaste och mest hållbara i världen. Att ge djur antibiotika i annat än medicinskt syfte har varit förbjudet sedan 1986 vilket innebär att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning i djuruppfödningen. Även användningen av tillväxthormoner är förbjuden. Jämfört med många andra länder är köttproduktionens påverkan på klimatet liten. När du köper svenskt kött vet du därför att det har blivit producerat under bra förhållanden och att användandet av antibiotika har varit minimalt.

Moderaternas mål med livsmedelspolitiken är att produktionen ska ske under bra former och att livsmedelsproducenternas arbete ska vara lönsamt. Bra mat som produceras under bra förhållanden är den svenska livsmedelsbranschens starkaste konkurrensfördel. Vi vill utveckla och öka livsmedelsproduktionen vilket ger möjlighet för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att växa. Vi arbetar också för att minska byråkrati, sänka skatter, skapa lika och långsiktiga villkor vilket ger en ökad lönsamhet som ökar framtidstron och investeringsviljan.

En del politiska partier och intresseorganisationer förespråkar köttfria dagar i exempelvis skolor eller äldreboenden. Tanken är att det ska minska köttkonsumtionen och därigenom minska vår påverkan på klimatet. Det är upp till var och en att bestämma över sin egen vardag och göra sina egna val vad man vill äta eller inte äta. Men att komma med pekpinnar i form av köttfria dagar är inte en uppgift för politiker.

Vi äter heller inte anmärkningsvärt mycket kött per år och person, vår köttkonsumtion ligger nära genomsnittet i Europa. Men genom att köpa svenskproducerad mat kan du som konsument gynna en matproduktion med strikta regler för djurhållning, utan antibiotikaanvändning och som skapar jobb i Sverige.

Jordbruksverket har också tidigare lyft fram svensk köttproduktion som ett föredöme när det gäller kvalitet, hållbarhet samt biologisk mångfald. För att öka lönsamheten och sänka kostnaderna måste dock skatter och regler ses över. Sverige producerar bland Europas renaste livsmedel samtidigt som skatterna är bland de högsta. Det är en ekvation som är svår att lösa. Nivån på skatten måste ner. För att stötta ett långsiktigt hållbart lantbruk och samtidigt göra ett smart klimatval kan även konsumenten genom sitt aktiva val välja att köpa svenskproducerade livsmedel i sin butik.

En svensk biff är bra både för miljön, den biologiska mångfalden, tillväxten och jobben i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg

Svenskt lantbruk är ett av de renaste och mest hållbara i världen. Att ge djur antibiotika i annat än medicinskt syfte har varit förbjudet sedan 1986 vilket innebär att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning i djuruppfödningen. Även användningen av tillväxthormoner är förbjuden. Jämfört med många andra länder är köttproduktionens påverkan på klimatet liten. När du köper svenskt kött vet du därför att det har blivit producerat under bra förhållanden och att användandet av antibiotika har varit minimalt.

Moderaternas mål med livsmedelspolitiken är att produktionen ska ske under bra former och att livsmedelsproducenternas arbete ska vara lönsamt. Bra mat som produceras under bra förhållanden är den svenska livsmedelsbranschens starkaste konkurrensfördel. Vi vill utveckla och öka livsmedelsproduktionen vilket ger möjlighet för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att växa. Vi arbetar också för att minska byråkrati, sänka skatter, skapa lika och långsiktiga villkor vilket ger en ökad lönsamhet som ökar framtidstron och investeringsviljan.

En del politiska partier och intresseorganisationer förespråkar köttfria dagar i exempelvis skolor eller äldreboenden. Tanken är att det ska minska köttkonsumtionen och därigenom minska vår påverkan på klimatet. Det är upp till var och en att bestämma över sin egen vardag och göra sina egna val vad man vill äta eller inte äta. Men att komma med pekpinnar i form av köttfria dagar är inte en uppgift för politiker.

Vi äter heller inte anmärkningsvärt mycket kött per år och person, vår köttkonsumtion ligger nära genomsnittet i Europa. Men genom att köpa svenskproducerad mat kan du som konsument gynna en matproduktion med strikta regler för djurhållning, utan antibiotikaanvändning och som skapar jobb i Sverige.

Jordbruksverket har också tidigare lyft fram svensk köttproduktion som ett föredöme när det gäller kvalitet, hållbarhet samt biologisk mångfald. För att öka lönsamheten och sänka kostnaderna måste dock skatter och regler ses över. Sverige producerar bland Europas renaste livsmedel samtidigt som skatterna är bland de högsta. Det är en ekvation som är svår att lösa. Nivån på skatten måste ner. För att stötta ett långsiktigt hållbart lantbruk och samtidigt göra ett smart klimatval kan även konsumenten genom sitt aktiva val välja att köpa svenskproducerade livsmedel i sin butik.

En svensk biff är bra både för miljön, den biologiska mångfalden, tillväxten och jobben i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.