19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Demensvården blev sämre

TIBRO

Otrygghet. Jag som är äldre med demenssjukdom fick för en tid sedan ett informationsbrev som talade om att demensorganisationen i Tibro skulle förändras till det bättre. Ni skulle sätta mina behov och mitt bästa i fokus.

Istället blev det tvärtom!

Den personal som jag är van vid kommer inte längre till mig i samma utsträckning som tidigare. Under de senaste två veckorna har jag träffat åtskilligt mer personal än vad jag behöver och orkar med.

Mitt liv är vissa dagar i kaos, då jag inte kan reda ut tankar eller hur jag ska utföra de enklaste uppgifter såsom att äta och ta på mig m.m. Jag är inte den jag en gång var! Jag är i stort behov av personal som känner mig och min familj, både hemma och på dagvården. Så är det inte idag!

Personalen som kommit till mig länge kan se och känna hur jag mår just nu! Även se och stötta mina nära och kära. För som vi alla vet så är en demenssjukdom till stor utsträckning de anhörigas sjukdom.

Tilliten mellan mig och min familj har vi tillsammans byggt upp med tid och tålamod. Det är inget som kommer genom att personalen träffar oss ett fåtal gånger.

Personalen gör verkligen så gott de kan. Men att inte träffa för mig van personal gör mig orolig och ger en känsla av otrygghet för oss. Oron för att sjukdomen ska gå fortare är stor för mig och mina kära. Detta ger familjen extra sorg och sömnlösa nätter.

Så vår fråga är nu: Var detta verkligen det ni tänkte när ni gjorde förändringar för oss med demenssjukdomar?

Demenssjuk

Istället blev det tvärtom!

Den personal som jag är van vid kommer inte längre till mig i samma utsträckning som tidigare. Under de senaste två veckorna har jag träffat åtskilligt mer personal än vad jag behöver och orkar med.

Mitt liv är vissa dagar i kaos, då jag inte kan reda ut tankar eller hur jag ska utföra de enklaste uppgifter såsom att äta och ta på mig m.m. Jag är inte den jag en gång var! Jag är i stort behov av personal som känner mig och min familj, både hemma och på dagvården. Så är det inte idag!

Personalen som kommit till mig länge kan se och känna hur jag mår just nu! Även se och stötta mina nära och kära. För som vi alla vet så är en demenssjukdom till stor utsträckning de anhörigas sjukdom.

Tilliten mellan mig och min familj har vi tillsammans byggt upp med tid och tålamod. Det är inget som kommer genom att personalen träffar oss ett fåtal gånger.

Personalen gör verkligen så gott de kan. Men att inte träffa för mig van personal gör mig orolig och ger en känsla av otrygghet för oss. Oron för att sjukdomen ska gå fortare är stor för mig och mina kära. Detta ger familjen extra sorg och sömnlösa nätter.

Så vår fråga är nu: Var detta verkligen det ni tänkte när ni gjorde förändringar för oss med demenssjukdomar?

Demenssjuk

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.