19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Inga misstankar om kriminalitet

TIGGARE

Skövde. Vi som är med i Nätverket för romerna i Skövde, har under de två års tid som vi regelbundet träffat tiggarna – haft dem boende nära oss eller hemma hos oss, besökt dem i deras hem i Buzeau (bott i deras oisolerade hus – man får sova i ytterkläderna på vintern; standarden är kass) – vi har aldrig sett någonting som skulle tyda på att tiggarna utnyttjas av kriminella, eller själva är det. Om vi sett någon av tiggarna hoppa in i en okänd bil, har vi kontrollerat så det är någon vi känner, som sitter i bilen (tiggarna får åka hem och duscha hos nätverkets medlemmar).

Jag känner mig lugn när jag ger tiggarna pengar, för jag vet att det går till deras barns skolgång och uppehälle i Rumänien. Tillsammans med er, bästa hjälpare, har alla tiggarna i Skövde kunnat ha kvar sina barn i skolan. Ett av dem går ut gymnasiet i vår.

De kommer från de fattigaste delarna i öst

Europas romska tiggare – vi vill ge dem lite tröst.

Med nedlagda fabriker i rumänsk lågkonjunktur

De såg sig tvungna resa ut och hoppades på tur.

De är fattiga men de är faktiskt människor, de med.

Med drömmar om ett annat liv

än att sitta här på knä.

Ja, de är fattiga, men människor (som inte alla ser).

Ett värdigt liv för tiggarna är hoppet vi kan ge.

De romska barnen bor i getton som det i Buzeau.

Föräldrarna de tigger så i skolan de kan gå.

Framtiden ska inte bli densamma för de små.

Föräldrar offrar sina liv, så det inte ska bli så.

Ja, de är fattiga på inkomster.

De har förlorat sina jobb.

Ett värdigt liv för tiggaren är hoppet du kan ge.

Romerna de önskar sig få jobb och vanligt liv.

Komma hem från jobbet sent och va' med sin familj.

Inte va' beroende av andras givmildhet.

Klara sin försörjning själv – det är det som ger frihet.

Bevara Skövde humant

Jag känner mig lugn när jag ger tiggarna pengar, för jag vet att det går till deras barns skolgång och uppehälle i Rumänien. Tillsammans med er, bästa hjälpare, har alla tiggarna i Skövde kunnat ha kvar sina barn i skolan. Ett av dem går ut gymnasiet i vår.

De kommer från de fattigaste delarna i öst

Europas romska tiggare – vi vill ge dem lite tröst.

Med nedlagda fabriker i rumänsk lågkonjunktur

De såg sig tvungna resa ut och hoppades på tur.

De är fattiga men de är faktiskt människor, de med.

Med drömmar om ett annat liv

än att sitta här på knä.

Ja, de är fattiga, men människor (som inte alla ser).

Ett värdigt liv för tiggarna är hoppet vi kan ge.

De romska barnen bor i getton som det i Buzeau.

Föräldrarna de tigger så i skolan de kan gå.

Framtiden ska inte bli densamma för de små.

Föräldrar offrar sina liv, så det inte ska bli så.

Ja, de är fattiga på inkomster.

De har förlorat sina jobb.

Ett värdigt liv för tiggaren är hoppet du kan ge.

Romerna de önskar sig få jobb och vanligt liv.

Komma hem från jobbet sent och va' med sin familj.

Inte va' beroende av andras givmildhet.

Klara sin försörjning själv – det är det som ger frihet.

Bevara Skövde humant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.