19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Kommunen borde ha allt ansvar

SNÖRÖJNING

I en insändare i SLA 11/2 tyckte jag till om något jag ej tyckte om, det vill säga den dåliga snöröjningen. Den borde ha undertecknats med Gunnar-Robert Hagqvist, gubbjäveln.

Varför skall fastighetsägare ta hand om snö som plogbilarna vräker upp på ”deras” trottoar? Eller plocka bort burkar, flaskor etcetera efter nedskräparna? Sjukdomar, resor, åldersbetingad svaghet m.m. talar för att kommunen borde ha allt ansvar. De har möjlighet att samordna snöarbetet så att det ej blir ett undanfösande av snön på någon annans ansvarsområde utan ett undanskaffande till förmån för både bilar, bussar, cyklar, gående, olika typer av handikappdrabbade etcetera.

Önsketänkande?

Gunnar-Robert Hagqvist

Gubbjäveln av 1927 års modell, boende i hyresrätt

I en insändare i SLA 11/2 tyckte jag till om något jag ej tyckte om, det vill säga den dåliga snöröjningen. Den borde ha undertecknats med Gunnar-Robert Hagqvist, gubbjäveln.

Varför skall fastighetsägare ta hand om snö som plogbilarna vräker upp på ”deras” trottoar? Eller plocka bort burkar, flaskor etcetera efter nedskräparna? Sjukdomar, resor, åldersbetingad svaghet m.m. talar för att kommunen borde ha allt ansvar. De har möjlighet att samordna snöarbetet så att det ej blir ett undanfösande av snön på någon annans ansvarsområde utan ett undanskaffande till förmån för både bilar, bussar, cyklar, gående, olika typer av handikappdrabbade etcetera.

Önsketänkande?

Gunnar-Robert Hagqvist

Gubbjäveln av 1927 års modell, boende i hyresrätt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.