19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Vad vill regionen med enkäten?

SJUKVÅRD

Jag halkade den 2 januari och fick en spricka på svanskotan, efter detta så fick jag en enkät av Västra Götalandsregionen/Svenska Frakturregistret där alla frågor går ut på hur jag mådde innan olyckan.

Vill också påpeka att enkäten inte är avkodad utan den innehåller mina personuppgifter. Dessutom så skickade de ut en påminnelse om att jag skulle besvara enkäten

Frågorna handlar alltså om min status innan olyckan/skadan. Här ett litet utdrag av frågorna, totalt 46 frågor, i enkäten:

Fråga 16: Hur svårt hade du att torka dig efter toalettbesök (innan olyckan)?

Fråga 22: Hur svårt hade du att ha ett för dig, normalt sexliv (innan olyckan)?

Fråga 41: Problem med vänner, familj eller andra viktiga människor i ditt liv (innan olyckan)?

Frågan är varför dessa frågor ställs i en icke avkodad enkät i Svenska frakturregistret. Vilken slutsats vill Svenska frakturregistret dra av denna enkät?

Jag kan inte se minsta anledning till att svara på dessa frågor eller att de har någon relevans i en enkät som handlar om min spricka på svanskotan, fråga 16 måste vara något av en klassiker ... Har svårt att se varför detta skall stå i deras register.

Hade det inte varit mer relevant att fråga hur livet påverkat mig efter olyckan än innan?

Så om jag är en tiger i sängen, torkar mig i baken och kan umgås på ett korrekt sätt med mina nära och kära så hade inte olyckan skett, är detta den slutsatsen Västra Götalandsregionen vill komma fram till?

Känns som att våra skattepengar går till meningslöst trams. Jag själv har svårt att inte känna/se ironi över denna enkät. Känner inte ens att jag vill lägga ner tid på att besvara den, vilket är synd.

Förvånad skadad

Jag halkade den 2 januari och fick en spricka på svanskotan, efter detta så fick jag en enkät av Västra Götalandsregionen/Svenska Frakturregistret där alla frågor går ut på hur jag mådde innan olyckan.

Vill också påpeka att enkäten inte är avkodad utan den innehåller mina personuppgifter. Dessutom så skickade de ut en påminnelse om att jag skulle besvara enkäten

Frågorna handlar alltså om min status innan olyckan/skadan. Här ett litet utdrag av frågorna, totalt 46 frågor, i enkäten:

Fråga 16: Hur svårt hade du att torka dig efter toalettbesök (innan olyckan)?

Fråga 22: Hur svårt hade du att ha ett för dig, normalt sexliv (innan olyckan)?

Fråga 41: Problem med vänner, familj eller andra viktiga människor i ditt liv (innan olyckan)?

Frågan är varför dessa frågor ställs i en icke avkodad enkät i Svenska frakturregistret. Vilken slutsats vill Svenska frakturregistret dra av denna enkät?

Jag kan inte se minsta anledning till att svara på dessa frågor eller att de har någon relevans i en enkät som handlar om min spricka på svanskotan, fråga 16 måste vara något av en klassiker ... Har svårt att se varför detta skall stå i deras register.

Hade det inte varit mer relevant att fråga hur livet påverkat mig efter olyckan än innan?

Så om jag är en tiger i sängen, torkar mig i baken och kan umgås på ett korrekt sätt med mina nära och kära så hade inte olyckan skett, är detta den slutsatsen Västra Götalandsregionen vill komma fram till?

Känns som att våra skattepengar går till meningslöst trams. Jag själv har svårt att inte känna/se ironi över denna enkät. Känner inte ens att jag vill lägga ner tid på att besvara den, vilket är synd.

Förvånad skadad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.