20 feb 2016 06:00

20 feb 2016 06:00

Bygg 600 parkeringsplatser

KVARTERET MODE

Kommentar kring artikel i SLA den 17/2 om nybyggnation av parkeringshus på kvarteret Mode.

För stadskärnans överlevnad och välmående är parkeringsplatser något som är en viktig faktor för att driva besök och därigenom skapa besök och kundunderlag. Detta skapar en möjlighet av för näringsidkare långsiktig satsning på deras verksamheter.

Man pratar ofta om city-döden, och det är ett uttryck som absolut äger sin riktighet. Om tillgängligheten med bil begränsas och parkeringsmöjligheterna minskas gör detta att allt färre människor väljer att besöka vår primära mötes- och handelsplats. En siffra som ofta lyfts fram när man kopplar parkeringsplatser till en summa pengar är 1 miljon – ungefär en miljon kronor per år i handel, service och kulturbesök räknar man med på varje parkeringsplats. Det finns såklart variationer av mätningar av denna siffra och hur man resonerar kring vad påverkan blir när en parkeringsplats tas bort, men en röd tråd finns i detta – minskad tillgänglighet är negativt för alla parter, såväl för tillfälliga besökare och turister som de av oss som arbetar här ska äta en bit mat eller uppleva kultur och nöjen.

Sett till de aktörer som verkar under Skövde Cityförenings paraply, så är alla direkt påverkade av denna situation;

• Ur fastighetsägarens perspektiv är det en kärnfråga hur en kommersiell lokal har tillgänglighet till parkeringar.

• Ur en hotelldirektörs perspektiv är frågan om parkeringsmöjligheter en fråga om sålda hotellnätter och konferenser.

• Ur en krögares perspektiv är tillgången till parkeringar för gäster en märkbar skillnad på hur många kuvert de kan duka för till lunchsittningen eller för á la carte.

• Ur en butiksägarens perspektiv mäts frågan i möjligheten att ta ut lön eller inte.

• Ur en företagares perspektiv påverkar det om man vågar etablera eller ej.

Det vi genom detta vill trycka på är att genomföra den större modell av nybyggnation med 600 parkeringsplatser då det också kommer tillkomma parkeringstillfällen för de som arbetar i och besöker nya regionens hus.

Om denna yta också avser 24-timmars eller veckoparkering framgår heller inte, men vår förhoppning är att man tänker på att city är öppet även efter klockan 19.00, i form av restauranger, biografer, hotell och kultur!

Genom denna satsning blir också positioneringen av Skövdes stadskärna och framtida utveckling (istället för avveckling) betydligt mycket ljusare!

Gustaf Wikblom

Centrumledare

Skövde Cityförening

För stadskärnans överlevnad och välmående är parkeringsplatser något som är en viktig faktor för att driva besök och därigenom skapa besök och kundunderlag. Detta skapar en möjlighet av för näringsidkare långsiktig satsning på deras verksamheter.

Man pratar ofta om city-döden, och det är ett uttryck som absolut äger sin riktighet. Om tillgängligheten med bil begränsas och parkeringsmöjligheterna minskas gör detta att allt färre människor väljer att besöka vår primära mötes- och handelsplats. En siffra som ofta lyfts fram när man kopplar parkeringsplatser till en summa pengar är 1 miljon – ungefär en miljon kronor per år i handel, service och kulturbesök räknar man med på varje parkeringsplats. Det finns såklart variationer av mätningar av denna siffra och hur man resonerar kring vad påverkan blir när en parkeringsplats tas bort, men en röd tråd finns i detta – minskad tillgänglighet är negativt för alla parter, såväl för tillfälliga besökare och turister som de av oss som arbetar här ska äta en bit mat eller uppleva kultur och nöjen.

Sett till de aktörer som verkar under Skövde Cityförenings paraply, så är alla direkt påverkade av denna situation;

• Ur fastighetsägarens perspektiv är det en kärnfråga hur en kommersiell lokal har tillgänglighet till parkeringar.

• Ur en hotelldirektörs perspektiv är frågan om parkeringsmöjligheter en fråga om sålda hotellnätter och konferenser.

• Ur en krögares perspektiv är tillgången till parkeringar för gäster en märkbar skillnad på hur många kuvert de kan duka för till lunchsittningen eller för á la carte.

• Ur en butiksägarens perspektiv mäts frågan i möjligheten att ta ut lön eller inte.

• Ur en företagares perspektiv påverkar det om man vågar etablera eller ej.

Det vi genom detta vill trycka på är att genomföra den större modell av nybyggnation med 600 parkeringsplatser då det också kommer tillkomma parkeringstillfällen för de som arbetar i och besöker nya regionens hus.

Om denna yta också avser 24-timmars eller veckoparkering framgår heller inte, men vår förhoppning är att man tänker på att city är öppet även efter klockan 19.00, i form av restauranger, biografer, hotell och kultur!

Genom denna satsning blir också positioneringen av Skövdes stadskärna och framtida utveckling (istället för avveckling) betydligt mycket ljusare!

Gustaf Wikblom

Centrumledare

Skövde Cityförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.