20 feb 2016 06:00

20 feb 2016 06:00

Dags att förbjuda män?

REPLIK

Jag läste i torsdagens SLA att Josef Fransson (SD) anser sig vara i en utpressningssituation angående planerna på nytt fritidsområde på Billingehus.

Alternativet skulle vara ett asylboende och då skulle området ”bli oanvändbart för Skövdeborna och förmodligen skulle ingen våga låta släppa ut sina tonårsdöttrar där”.

Jag vill upplysa Josef om att den minsta gemensamma nämnaren vid sexuella övergrepp är att det är män som utför dem. Kanske dags att förbjuda att män att vistas på Billingehus och liknande ställen där ”tonårsdöttrar” är ute på egen hand?

Jag kan vidare berätta att även på 70-talet var sexuella övergrepp och kränkningar ett stort problem för tonårstjejer, trots avsaknad av asylboende i Sverige.

Lena Niklasson

Alternativet skulle vara ett asylboende och då skulle området ”bli oanvändbart för Skövdeborna och förmodligen skulle ingen våga låta släppa ut sina tonårsdöttrar där”.

Jag vill upplysa Josef om att den minsta gemensamma nämnaren vid sexuella övergrepp är att det är män som utför dem. Kanske dags att förbjuda att män att vistas på Billingehus och liknande ställen där ”tonårsdöttrar” är ute på egen hand?

Jag kan vidare berätta att även på 70-talet var sexuella övergrepp och kränkningar ett stort problem för tonårstjejer, trots avsaknad av asylboende i Sverige.

Lena Niklasson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.