20 feb 2016 06:00

20 feb 2016 06:00

Usel väg i Väring

KNEKTAVÄGEN

Jag åker på Knektavägen i Väring ganska ofta. Som den ser ut i dagsläget är den nästan okörbar med dessa djupa hålor.

Att en väg med kommunalt och statligt bidrag får se ut på det sättet är under all kritik.

Jag tycker att kommunen skall dra in bidraget när den missköts på detta sätt. Det måste finnas en styrelse i vägföreningen som har ansvar.

Ser fram emot ett svar.

Biltrafikant

Att en väg med kommunalt och statligt bidrag får se ut på det sättet är under all kritik.

Jag tycker att kommunen skall dra in bidraget när den missköts på detta sätt. Det måste finnas en styrelse i vägföreningen som har ansvar.

Ser fram emot ett svar.

Biltrafikant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.