23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

En positiv storsatsning

BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE

Alla fantastiska idéer om utvecklingen av Billingens fritidsområde som genom åren har skissats och diskuterats ser nu äntligen ut att kunna bli verklighet i och med att Skövde kommun och First Hotel Billingehus vill storsatsa på utvecklingen av Billingens fritidsområde där nya och längre längdskidspår med konstsnö, en ny servicebyggnad för bl.a.

 Vasaloppscentret, en rejäl förlängning och utökning av Billingebacken med fler liftar utgör delar av utvecklingen. Denna storslagna satsning gör att besöksnäringen ökar vilket i sin tur ger stora positiva turistekonomiska effekter. Varumärket Skövde stärks ytterligare. Skövde blir en ännu attraktivare kommun att leva och bo i.

I en extern analys av den framtida utvecklingen av Billingens fritidsområde som konsultföretaget Ramböll har gjort på uppdrag av Skövde kommun står det bland annat följande slutsatser:

”Nya Billingen-Skövde är en framtidssatsning helt i linje med trender inom hälsa, motion och nya idrotter.

”Skövde får en högkvalitativ attraktiv anläggning som möter framtida krav från de verksamheter som idag bedrivs på Billingens fritidsområde.”

”Satsningen sätter definitivt Skövde på kartan i Västsverige med en i flera avseenden bättre anläggning än de mest närliggande konkurrenterna där kanske framförallt helheten (utsikt, bad, vinteraktiviteter, närhet till stad och bra övernattning och inte minst en konstsnöslinga på 10 km) bidrar till att kraftigt öka Skövdes attraktionskraft.”

”På längre sikt ger denna satsning en bra plattform för såväl ökad handel som skatteintäkter

Den bidrar till att göra en exploatering och byggande av bostäder mer attraktiv på sikt vilket genererar inflyttning till Skövde kommun av individer med god ekonomi.

Den samhällsekonomiska kalkylen för Skövde ser även den gynnsam ut med en försiktigt beräknad ökad turistomsättning på 20-25 mkr på årsbasis.”

Ramböll rekommenderar slutligen i sin analys att satsningen på att genomföra den föreslagna utvecklingen av Billingens fritidsområde genomförs stegvis och med början under 2016 för att sedan stå klart till vintern 2020 enligt den genomförandetidplan som tidigare har diskuterats i Skövde kommun.

Hur kan man vara motståndare till denna storartade friskvårdssatsning som dessutom ger synnerliga goda förutsättningar för en ännu mer positiv utveckling av Skövde kommun? Hur kan vi ha råd att inte satsa på framtiden?

Man måste våga satsa för att få chansen att vinna!

Lennart Lundquist

aktiv och hängiven alpin skidentusiast sedan slutet av 1950-talet

 Vasaloppscentret, en rejäl förlängning och utökning av Billingebacken med fler liftar utgör delar av utvecklingen. Denna storslagna satsning gör att besöksnäringen ökar vilket i sin tur ger stora positiva turistekonomiska effekter. Varumärket Skövde stärks ytterligare. Skövde blir en ännu attraktivare kommun att leva och bo i.

I en extern analys av den framtida utvecklingen av Billingens fritidsområde som konsultföretaget Ramböll har gjort på uppdrag av Skövde kommun står det bland annat följande slutsatser:

”Nya Billingen-Skövde är en framtidssatsning helt i linje med trender inom hälsa, motion och nya idrotter.

”Skövde får en högkvalitativ attraktiv anläggning som möter framtida krav från de verksamheter som idag bedrivs på Billingens fritidsområde.”

”Satsningen sätter definitivt Skövde på kartan i Västsverige med en i flera avseenden bättre anläggning än de mest närliggande konkurrenterna där kanske framförallt helheten (utsikt, bad, vinteraktiviteter, närhet till stad och bra övernattning och inte minst en konstsnöslinga på 10 km) bidrar till att kraftigt öka Skövdes attraktionskraft.”

”På längre sikt ger denna satsning en bra plattform för såväl ökad handel som skatteintäkter

Den bidrar till att göra en exploatering och byggande av bostäder mer attraktiv på sikt vilket genererar inflyttning till Skövde kommun av individer med god ekonomi.

Den samhällsekonomiska kalkylen för Skövde ser även den gynnsam ut med en försiktigt beräknad ökad turistomsättning på 20-25 mkr på årsbasis.”

Ramböll rekommenderar slutligen i sin analys att satsningen på att genomföra den föreslagna utvecklingen av Billingens fritidsområde genomförs stegvis och med början under 2016 för att sedan stå klart till vintern 2020 enligt den genomförandetidplan som tidigare har diskuterats i Skövde kommun.

Hur kan man vara motståndare till denna storartade friskvårdssatsning som dessutom ger synnerliga goda förutsättningar för en ännu mer positiv utveckling av Skövde kommun? Hur kan vi ha råd att inte satsa på framtiden?

Man måste våga satsa för att få chansen att vinna!

Lennart Lundquist

aktiv och hängiven alpin skidentusiast sedan slutet av 1950-talet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.