23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Vad kostar en riksdagsledamot?

RIKSDAGSARVODE

Signaturen Undrande skattebetalare frågar sig i en insändare, (12/2), vad riksdagsledamoten Hanna Wigh (SD) uträttar för sitt arvode på cirka 60 000 kronor per månad.

Jag har otillräckliga kunskaper om hennes arbete i riksdagen så jag kan inte ha några bestämda åsikter om det.

Men Hanna har i alla fall genom sitt inträde i den lagstiftande församlingen 2014 hindrat en politiker, som vill ha en stor och ohanterlig invandring, att komma in i riksdagen och det är bra gjort. 300 sådana politiker blev dock invalda.

Det finns många olika bud om vad invandringen kostar, men i brist på säkra uppgifter väljer jag här att försiktigt uppskatta kostnaden för den ohanterliga delen av invandringen till 22 miljarder kronor per år. Detta belopp fördelar jag ut på 12 månader och 300 riksdagsledamöter. Det visar sig då att varje sådan ledamot kostar oss skattebetalare sex miljoner kronor per månad, alltså 100 (!) gånger mer än en overksam SD-ledamot, om det nu finns någon sådan.

Det är bra att SD-politiker granskas men man får inte glömma bort att granska dessa 300 politiker för de kostar väldigt mycket pengar genom sin bristande förmåga att hantera både inflödet och integrationen.

Egon Kornell (SD)

Fridene

Jag har otillräckliga kunskaper om hennes arbete i riksdagen så jag kan inte ha några bestämda åsikter om det.

Men Hanna har i alla fall genom sitt inträde i den lagstiftande församlingen 2014 hindrat en politiker, som vill ha en stor och ohanterlig invandring, att komma in i riksdagen och det är bra gjort. 300 sådana politiker blev dock invalda.

Det finns många olika bud om vad invandringen kostar, men i brist på säkra uppgifter väljer jag här att försiktigt uppskatta kostnaden för den ohanterliga delen av invandringen till 22 miljarder kronor per år. Detta belopp fördelar jag ut på 12 månader och 300 riksdagsledamöter. Det visar sig då att varje sådan ledamot kostar oss skattebetalare sex miljoner kronor per månad, alltså 100 (!) gånger mer än en overksam SD-ledamot, om det nu finns någon sådan.

Det är bra att SD-politiker granskas men man får inte glömma bort att granska dessa 300 politiker för de kostar väldigt mycket pengar genom sin bristande förmåga att hantera både inflödet och integrationen.

Egon Kornell (SD)

Fridene

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.