23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Vägen ska åtgärdas

REPLIK

Svar till ”Biltrafikant” (SLA 20/2) angående Knektavägen i Väring.

Att underhålla en grusväg under den del av året då det skiftar från regn, snö, snöblask, frost och tö är inte lätt. Det går sällan att skrapa/hyvla vägbanan, utan man måste, för hand, skotta grus i varje hål. Detta är gjort tidigare i vinter på några sträckor av vår en mil långa väg, med blandat resultat. Styrelsen har enligt plan beställt åtgärder, som kommer att utföras under veckan och på den sträcka som skolbussen går.

Har du synpunkter på vägen så är du välkommen att kontakta undertecknad och är du boende efter vägen, och därmed delägare, är du välkommen till vårt årsmöte. Kallelse kommer i så fall i din brevlåda.

Lars Carlsson

kassör, Humsmossens Samfällighetsförening

Svar till ”Biltrafikant” (SLA 20/2) angående Knektavägen i Väring.

Att underhålla en grusväg under den del av året då det skiftar från regn, snö, snöblask, frost och tö är inte lätt. Det går sällan att skrapa/hyvla vägbanan, utan man måste, för hand, skotta grus i varje hål. Detta är gjort tidigare i vinter på några sträckor av vår en mil långa väg, med blandat resultat. Styrelsen har enligt plan beställt åtgärder, som kommer att utföras under veckan och på den sträcka som skolbussen går.

Har du synpunkter på vägen så är du välkommen att kontakta undertecknad och är du boende efter vägen, och därmed delägare, är du välkommen till vårt årsmöte. Kallelse kommer i så fall i din brevlåda.

Lars Carlsson

kassör, Humsmossens Samfällighetsförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.