24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

"Avprogrammera" männen

ASYLBOENDE: Undervisning

Man förstår farhågan som ligger bakom Josef Franssons uttalande: ”Om Billingehus skulle bli asylboende skulle hela fritidsområdet bli oanvändbart för Skövdes befolkning. Jag tror inte att särskilt många skulle släppa ut sina tonårsdöttrar där då.” (SLA 18/2.)

Det farhågan grundar sig på är i huvudsak bristande tillit till just män, och särskilt då män som kommer från patriarkaliska länder, där alltså män har större makt än kvinnor och är påverkade av s.k. heliga skrifter som nedvärderar kvinnor och gärna ger dem särskilda föreskrifter. (Se 1 Mos 3:16; 1 Kor 11:3-16; 14:34, 35.)

Om Billingehus nu blir ett asylboende, vad kan vi då göra för de män som kommer att bo där och som är påverkade av det patriarkaliska förtrycket i sina respektive länder? Ett sätt är att ”avprogrammera” dem, dvs. låter de få genomgå en speciell undervisning där man steg för steg framhäver alla nackdelar som patriarkaliskt styre för med sig. De får också lära sig hur man respekterar kvinnor och vad man personligen kan göra för att förbättra kvinnornas situation i världen.

Dessa ”avprogrammerade” män kommer säkerligen att vara till stor nytta i samhället – de kan t.ex. resa ut och hålla föreläsningar i både politiska och religiösa sammanhang, för hur stort är inte det patriarkaliska förtrycket i just de sammanhangen?

Benny Sikter

feminist och far till tre döttrar

Det farhågan grundar sig på är i huvudsak bristande tillit till just män, och särskilt då män som kommer från patriarkaliska länder, där alltså män har större makt än kvinnor och är påverkade av s.k. heliga skrifter som nedvärderar kvinnor och gärna ger dem särskilda föreskrifter. (Se 1 Mos 3:16; 1 Kor 11:3-16; 14:34, 35.)

Om Billingehus nu blir ett asylboende, vad kan vi då göra för de män som kommer att bo där och som är påverkade av det patriarkaliska förtrycket i sina respektive länder? Ett sätt är att ”avprogrammera” dem, dvs. låter de få genomgå en speciell undervisning där man steg för steg framhäver alla nackdelar som patriarkaliskt styre för med sig. De får också lära sig hur man respekterar kvinnor och vad man personligen kan göra för att förbättra kvinnornas situation i världen.

Dessa ”avprogrammerade” män kommer säkerligen att vara till stor nytta i samhället – de kan t.ex. resa ut och hålla föreläsningar i både politiska och religiösa sammanhang, för hur stort är inte det patriarkaliska förtrycket i just de sammanhangen?

Benny Sikter

feminist och far till tre döttrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.