24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Bojkott ingen lösning

ARLA

Per Carlsson har vänligheten kommentera min insändare om problemen på mjölkmarknaden (SLA 19/2). Jag förstår mycket väl att situationen är besvärlig för alla p.g.a. det stora inflödet av lågprisprodukter som sänker priserna till en nivå som inte är acceptabel för någon, men diskussionen här gäller om det då är rätt att bojkotta Arla. Inget smart förslag i mina öron, milt sagt. Det är mitt sinne för rent spel och kunskap om de faktorer som förorsakar det uppkomna läget som får mig att ta till orda.

Per Carlsson sätter verkligen siffror på vad jag ville beskriva. 60 öre per liter invägd mjölk tjänar mejerierna i södra och mellersta Sverige, som står utanför Arla, enligt hans siffror för närvarande på att man kan producera för endast den svenska marknaden där prisnivån är hög relativt världsmarknaden. Det man säljer utanför närområdet går naturligtvis endast till lönsamma kunder. För att undvika missförstånd, ingen skugga över dem. De utnyttjar bara den uppkomna situationen. Allt annat vore fel ur ägarnas synpunkt.

Ett omvänt resonemang säger oss att det i dagsläget kostar Arla 60 öre per liter invägd mjölk att ha branchansvar som bl.a. innebär skyldighet att leverera till de kunder som blir över och se till att det som inte går åt på den svenska marknaden kommer till användning någonstans i världen. Nu vet vi att det är 30 procent av invägningen.

Med kännedom om detta är det självklart att vi konsumenter ser till att det står Arla på det vi hämtar i mejeridisken om vi menar allvar med att stödja mjölkproducenterna som i södra och mellersta Sverige till övervägande del är Arlamedlemmar och liksom övriga oförskyllt hamnat i det här läget. Detta gäller naturligtvis inte den som bor inom de övriga mejeriernas närområde. Bojkott är ingen lösning.

Holger Larsson

Per Carlsson sätter verkligen siffror på vad jag ville beskriva. 60 öre per liter invägd mjölk tjänar mejerierna i södra och mellersta Sverige, som står utanför Arla, enligt hans siffror för närvarande på att man kan producera för endast den svenska marknaden där prisnivån är hög relativt världsmarknaden. Det man säljer utanför närområdet går naturligtvis endast till lönsamma kunder. För att undvika missförstånd, ingen skugga över dem. De utnyttjar bara den uppkomna situationen. Allt annat vore fel ur ägarnas synpunkt.

Ett omvänt resonemang säger oss att det i dagsläget kostar Arla 60 öre per liter invägd mjölk att ha branchansvar som bl.a. innebär skyldighet att leverera till de kunder som blir över och se till att det som inte går åt på den svenska marknaden kommer till användning någonstans i världen. Nu vet vi att det är 30 procent av invägningen.

Med kännedom om detta är det självklart att vi konsumenter ser till att det står Arla på det vi hämtar i mejeridisken om vi menar allvar med att stödja mjölkproducenterna som i södra och mellersta Sverige till övervägande del är Arlamedlemmar och liksom övriga oförskyllt hamnat i det här läget. Detta gäller naturligtvis inte den som bor inom de övriga mejeriernas närområde. Bojkott är ingen lösning.

Holger Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.