24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Kommunen saknar handlingskraft

SKÖVDE

Skövde har fantastiska möjligheter som motor i Skaraborg men vi anser att kommunen saknar handlingskraft. Företagsklimatet blir allt sämre och bostadsbristen eskalerar. Om Skövdes attraktivitet och konkurrenskraft ska stärkas så måste det till en förändring.
Nu står kommunen inför en rekrytering av ny näringslivschef. Rätt person kan med rätt mandat göra stora skillnader för Skövdes företag och därmed Skövdes invånare.

På sin hemsida skriver kommunen att Skövde ska locka till sig fler invånare och att företagens konkurrenskraft ska stärkas. Det tycker vi från Näringslivet är en bra ambition. Men om kommunen menar allvar krävs rätt förutsättningar.

En nyckelperson för att skapa dessa förutsättningar är kommunens näringslivschef. Att rollen som näringslivschef har blivit placerad längre ner i organisationen sänder fel signaler, dessutom riskerar den som tar jobbet att bli bakbunden utan att kunna göra någon egentlig skillnad.

Vi ställer oss därför frågande. Hur viktigt tycker kommunen att det är med växande företag som kan anställa fler människor?

Inför rekryteringen av en ny näringslivschef måste kommunen fundera på var i organisationen och med vilket mandat personen ska kunna agera. Goda förutsättningar för företagen är ingen isolerad fråga utan handlar bland annat om bygglov, miljötillstånd, infrastruktur och inte minst bostadsbyggande.

För att skapa ett gynnsamt företagsklimat måste näringslivschefen ha ett reellt inflytande över dessa frågor. Att då placera den tjänsten längre ner fungerar helt enkelt inte. En näringslivschef måste också ha tydliga mål. Ett självklart mål är att kommunen ska stärka sitt företagsklimat och därmed stiga i de rankingar som jämför olika kommuner. Skövde borde bli känt för att det är smidigt och positivt att driva företag här.

Vi anser att kommunen ska utgå från att den person de söker har stor kunskap om och goda kontakter i näringslivet. Vi är övertygade om att kommunen inte ska nöja sig med att titta utanför stadshuset för att hitta en ny kandidat, utan även utanför Skövde och rentav Skaraborg.

Varför inte headhunta någon med erkänt goda ledaregenskaper och relevant erfarenhet som tillsammans med Skövdes näringsliv kan skapa förutsättningar för en växande kommun.

Nu måste kommunen ta chansen och visa i handling att Skövde är den motor Skaraborg behöver. Låt Skövdes nya näringslivschef rapportera direkt till kommundirektören och ha ett tydligt mål. Skövde skall vara bland de tio bästa kommunerna i Sverige att driva företag i 2025.

Bjarne Pettersson

regionchef

Västsvenska Handelskammaren

På sin hemsida skriver kommunen att Skövde ska locka till sig fler invånare och att företagens konkurrenskraft ska stärkas. Det tycker vi från Näringslivet är en bra ambition. Men om kommunen menar allvar krävs rätt förutsättningar.

En nyckelperson för att skapa dessa förutsättningar är kommunens näringslivschef. Att rollen som näringslivschef har blivit placerad längre ner i organisationen sänder fel signaler, dessutom riskerar den som tar jobbet att bli bakbunden utan att kunna göra någon egentlig skillnad.

Vi ställer oss därför frågande. Hur viktigt tycker kommunen att det är med växande företag som kan anställa fler människor?

Inför rekryteringen av en ny näringslivschef måste kommunen fundera på var i organisationen och med vilket mandat personen ska kunna agera. Goda förutsättningar för företagen är ingen isolerad fråga utan handlar bland annat om bygglov, miljötillstånd, infrastruktur och inte minst bostadsbyggande.

För att skapa ett gynnsamt företagsklimat måste näringslivschefen ha ett reellt inflytande över dessa frågor. Att då placera den tjänsten längre ner fungerar helt enkelt inte. En näringslivschef måste också ha tydliga mål. Ett självklart mål är att kommunen ska stärka sitt företagsklimat och därmed stiga i de rankingar som jämför olika kommuner. Skövde borde bli känt för att det är smidigt och positivt att driva företag här.

Vi anser att kommunen ska utgå från att den person de söker har stor kunskap om och goda kontakter i näringslivet. Vi är övertygade om att kommunen inte ska nöja sig med att titta utanför stadshuset för att hitta en ny kandidat, utan även utanför Skövde och rentav Skaraborg.

Varför inte headhunta någon med erkänt goda ledaregenskaper och relevant erfarenhet som tillsammans med Skövdes näringsliv kan skapa förutsättningar för en växande kommun.

Nu måste kommunen ta chansen och visa i handling att Skövde är den motor Skaraborg behöver. Låt Skövdes nya näringslivschef rapportera direkt till kommundirektören och ha ett tydligt mål. Skövde skall vara bland de tio bästa kommunerna i Sverige att driva företag i 2025.

Bjarne Pettersson

regionchef

Västsvenska Handelskammaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.