24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Köttskatt bättre än köttnationalism

MILJÖN

Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson, skriver 18 februari att en svensk biff är bra både för miljön, den biologiska mångfalden, tillväxten och jobben i Sverige. Påståendet saknar faktastöd. Det är den globalt skenande köttkonsumtionen, inte om nötköttet på tallriken kommer från Irland eller Sverige, som utgör framtidens stora miljöhot inom jordbrukssektorn.

Den negativa miljöpåverkan från svensk köttproduktion är inte mindre än den i andra europeiska länder. Det svenska köttet är en mycket stor klimatbov och foder­odlingen till köttindustrin är huvudorsaken till Östersjöns övergödning. Genom import av foder bidrar den svenska köttindustrin också till skövling av värdefulla ekosystem i andra länder.

Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot bönor. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött ungefär 26 kilo växthusgaser per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

I somras pressade SVT:s Rapport klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) hårt angående den saknade köttskatten: Tio liter bensin ger upphov till lika mycket koldioxidekvivalenter som ett kilo nötkött. Den totala skatten på tio liter bensin inklusive moms är 86 kronor medan skatten på ett kilo nötkött är 8 kronor. Professor Ing-Marie Green på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sågade regeringens klimatpolitik med anledning av detta eftersom en kostnadseffektiv klimatpolitik kräver att växthusgasutsläpp beskattas lika.

Den svenska regeringen bör i stället för köttnationalism värna miljön genom att satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion. Det kan inkludera en köttskatt samt stöd till lantbruket för omställning från animalieproduktion till biobränslen.

Per-Anders Jande

Jonas Norberg

Svensk mat- och miljöinformation

Den negativa miljöpåverkan från svensk köttproduktion är inte mindre än den i andra europeiska länder. Det svenska köttet är en mycket stor klimatbov och foder­odlingen till köttindustrin är huvudorsaken till Östersjöns övergödning. Genom import av foder bidrar den svenska köttindustrin också till skövling av värdefulla ekosystem i andra länder.

Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot bönor. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött ungefär 26 kilo växthusgaser per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

I somras pressade SVT:s Rapport klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) hårt angående den saknade köttskatten: Tio liter bensin ger upphov till lika mycket koldioxidekvivalenter som ett kilo nötkött. Den totala skatten på tio liter bensin inklusive moms är 86 kronor medan skatten på ett kilo nötkött är 8 kronor. Professor Ing-Marie Green på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sågade regeringens klimatpolitik med anledning av detta eftersom en kostnadseffektiv klimatpolitik kräver att växthusgasutsläpp beskattas lika.

Den svenska regeringen bör i stället för köttnationalism värna miljön genom att satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion. Det kan inkludera en köttskatt samt stöd till lantbruket för omställning från animalieproduktion till biobränslen.

Per-Anders Jande

Jonas Norberg

Svensk mat- och miljöinformation

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.