24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Så var vi där då!

ARBETSMARKNADEN

Vi kan väl utan att överdriva, säga att Sveriges arbetsmarknad hanterats på ett bra sätt. Alltså, förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare, exempelvis. Nu är detta på väg att förändras. En parallell arbetsmarknad skall skapas. Där löner, och annat som ingår, skall hållas nere. Och nu kan de som varit för en fri invandring, få sitt lystmäte stillat.

De nyanlända, eller asylsökande, om man så vill, skall så fort som möjligt in i arbete, är ett mantra som upprepats av de öppna gränsernas förespråkare. Och det är väl svårt att argumentera emot det. Men det är tanken bakom, som det går att ha synpunkter på.

Inom Byggnads är det redan på gång. Människor skall anställas, men då ha betydligt lägre lön än de som redan är i arbete. Inte heller det är lätt att argumentera emot. Men det är nu som den verkliga baktanken dyker upp, eller, den har funnits där hela tiden. Genom att anställa, betala en lägre lön till dem, sätts en press på de redan arbetande. En slags utpressning, om att hålla löneanspråk nere, och även inom andra områden, vara lågmäld i sina krav.

Den svenska arbetsmarknaden är i kraftig omdaning.

Conny Östling

De nyanlända, eller asylsökande, om man så vill, skall så fort som möjligt in i arbete, är ett mantra som upprepats av de öppna gränsernas förespråkare. Och det är väl svårt att argumentera emot det. Men det är tanken bakom, som det går att ha synpunkter på.

Inom Byggnads är det redan på gång. Människor skall anställas, men då ha betydligt lägre lön än de som redan är i arbete. Inte heller det är lätt att argumentera emot. Men det är nu som den verkliga baktanken dyker upp, eller, den har funnits där hela tiden. Genom att anställa, betala en lägre lön till dem, sätts en press på de redan arbetande. En slags utpressning, om att hålla löneanspråk nere, och även inom andra områden, vara lågmäld i sina krav.

Den svenska arbetsmarknaden är i kraftig omdaning.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.