24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Till ansvariga för demensvården

TIBRO

Mycket arbete för att förbättra demensvården har de senaste åren lagts ner. År 2009 startade t.ex. en treårig utbildning för alla anställda inom demensvården. Mottot för denna löd: ”Det ska vara lätt att vara demenssjuk i Tibro kommun”. Många goda tankar och idéer omsattes i samband med denna och vikten av individuell vård med vårdtagaren i centrum betonades.

Något annat som starkt betonades var kontinuitet. Då demenssjuka är mycket känsliga för förändringar är det av största vikt att de träffar så få vårdgivare som möjligt. De behöver knyta an till några få för att känna trygghet. Brist på kontinuitet och trygghet leder ofta, ja nästan alltid, till förvirring och annat illabefinnande. Helt plötsligt sätts kontinuiteten ur spel.

Hur kan en demensvård utformas på ett så fullständigt inadekvat sätt som den som gäller från 1 februari 2016? Varken de demenssjuka eller personalen blir vinnare. En grundförutsättning för att vården ska fungera bra är en god arbetsmiljö. Den lyser nu med sin frånvaro. En stressad och otrygg personal är det sämsta tänkbara i sammanhanget.

Utveckling och förändring i positiv riktning välkomnas i alla organisationer. Om förändringen i det här fallet leder till att det ska vara lätt att vara demenssjuk återstår att se.

Quo vadis?

Något annat som starkt betonades var kontinuitet. Då demenssjuka är mycket känsliga för förändringar är det av största vikt att de träffar så få vårdgivare som möjligt. De behöver knyta an till några få för att känna trygghet. Brist på kontinuitet och trygghet leder ofta, ja nästan alltid, till förvirring och annat illabefinnande. Helt plötsligt sätts kontinuiteten ur spel.

Hur kan en demensvård utformas på ett så fullständigt inadekvat sätt som den som gäller från 1 februari 2016? Varken de demenssjuka eller personalen blir vinnare. En grundförutsättning för att vården ska fungera bra är en god arbetsmiljö. Den lyser nu med sin frånvaro. En stressad och otrygg personal är det sämsta tänkbara i sammanhanget.

Utveckling och förändring i positiv riktning välkomnas i alla organisationer. Om förändringen i det här fallet leder till att det ska vara lätt att vara demenssjuk återstår att se.

Quo vadis?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.