24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Utveckla Hentorp!

PLANPROGRAM

Vi som bor i Hentorp saknar inte enbart hyresrätter utan också ett välkomnande centrum. Det vore absolut på sin plats då området befinner sig i en stark expansiv fas.

Medlemmar i vår förening har motionerat om bristen på hyresrätter i Hentorp som är bifallen i Skövde kommunfullmäktige vilket innebär att det ska byggas hyresrätter i Hentorp men frågan vi ställer oss är: När? De enda hyresrätterna i Hentorp är fyra lägenheter på Vallsängen som ägs av HSB-föreningen som också bestämmer vem som får hyra dem.

Ett utvecklat och välkomnande centrum i Hentorp har också engagerat och diskuterats i vår förening. Idag finns det ingen naturlig samlingspunkt. Den plats vi tror har potential att kunna bli det är mitt emot Hemköp-affären där det idag ligger en miljöstation. Vi har inget emot miljöstationer men någon trevligare och mer välkomnande miljö tycker vi Hentorpsborna är värda.

Kommunstyrelsen tog 2015-11-30 beslut att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta planprogram för Hentorp vars syfte är att översiktligt utreda förutsättningar och möjligheter samt redovisa förslag på hur Hentorp kan utvecklas, utifrån infrastruktur, grönstruktur, bostadsbebyggelse och verksamheter.

Vi hoppas att våra förslag ska tas i beaktande i kommande plan.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening

Medlemmar i vår förening har motionerat om bristen på hyresrätter i Hentorp som är bifallen i Skövde kommunfullmäktige vilket innebär att det ska byggas hyresrätter i Hentorp men frågan vi ställer oss är: När? De enda hyresrätterna i Hentorp är fyra lägenheter på Vallsängen som ägs av HSB-föreningen som också bestämmer vem som får hyra dem.

Ett utvecklat och välkomnande centrum i Hentorp har också engagerat och diskuterats i vår förening. Idag finns det ingen naturlig samlingspunkt. Den plats vi tror har potential att kunna bli det är mitt emot Hemköp-affären där det idag ligger en miljöstation. Vi har inget emot miljöstationer men någon trevligare och mer välkomnande miljö tycker vi Hentorpsborna är värda.

Kommunstyrelsen tog 2015-11-30 beslut att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta planprogram för Hentorp vars syfte är att översiktligt utreda förutsättningar och möjligheter samt redovisa förslag på hur Hentorp kan utvecklas, utifrån infrastruktur, grönstruktur, bostadsbebyggelse och verksamheter.

Vi hoppas att våra förslag ska tas i beaktande i kommande plan.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.