25 feb 2016 06:00

25 feb 2016 06:00

Brister i cykeltrafiken

INSÄNDARE: Förvirrande.

Nu ska cyklisterna gynnas i Skövde. Mycket bra! Men se då till när ni planerar och ”målar” vart cyklister och gående ska vara, att det är en konsekvens i det hela. Exempelvis vid femvägskorsningen vid Wienerbageriet, där cyklar man på en sida hela tiden tills man kommer fram till övergångsstället, då ska cyklister och gångare plötsligt byta plats! Tar man sig sedan över övergångsstället, så ska man byta sida igen! Detta skapar förvirring och det är farligt då uppmärksamheten istället borde riktas mot säker övergång! Kontrollera och rätta till misstagen!

Det ska vara lätt att cykla i Skövde innerstad och flera ställen har brister i sina målade överfarter. Vid nya projekt som detta med cykling är det också bra att samtidigt informera. Om regler, skyldigheter som gäller både cyklister, fotgängare och bilister!

Van fotgängare

Det ska vara lätt att cykla i Skövde innerstad och flera ställen har brister i sina målade överfarter. Vid nya projekt som detta med cykling är det också bra att samtidigt informera. Om regler, skyldigheter som gäller både cyklister, fotgängare och bilister!

Van fotgängare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.