25 feb 2016 06:00

25 feb 2016 06:00

Låglönejobb en dålig lösning

Debatt:

Arbetslösheten sjunker i Skaraborg och Sverige. Inte minst ungdomsarbetslösheten sjunker nu, detta till följd av en allmän ökad efterfrågan på arbetskraft, men också på att regeringen nu beslutat om insatser för unga från första dagen. Under Alliansregeringen fick man som ung vänta i minst tre månader innan några insatser gjordes.

Parallellt med detta förs nu en diskussion från borgerliga företrädare om sänkta ingångslöner. Man vill att staten ska besluta om låga ingångslöner för unga och nyanlända. En fråga som inte minst Centerpartiet drivit under flera år.

I Sverige har vi en modell där löner sätts efter överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackliga organisationer. Detta kallas för den svenska modellen. I de avtal som dessa båda parter förhandlar fram finns redan idag ingångslöner. Det finns redan idag en lönetrappa där du som nyanställd har en lägre lön än de som jobbat en tid. Ingångslönen varierar mellan olika branscher.

Vad de borgerliga partierna nu vill göra är att införa en kategori låglönejobb, kontentan blir att löneläget för alla inom dessa grupper kommer att sänkas. Effekten av detta blir att man inför ett lönetak. De som jobbar inom dessa branscher kommer aldrig att komma upp i vad vi kan kalla ”normallöner”.

Ambitionen är självklart att göra den svenska arbetsmarknaden än mer uppdelad än vad den är idag. Med ökade klyftor är målet att slå sönder den svenska modellen med kollektivavtal och branschövergripande avtal.

Vi socialdemokrater har alltid hävdat att man ska kunna leva på sin lön. Med det system som borgerliga partier nu förespråkar kommer svenska anställda inom serviceyrken gå samma öde till mötes som sina kollegor i USA. Det kommer att krävas minst två–tre heltidsjobb för att man ska kunna försörja sig.

Ur vår utgångspunkt fungerar den svenska modellen bra. Det är inte riksdagsledamöter som ska besluta om vilken lön olika personer på arbetsmarknaden ska ha, det ska avgöras i förhandlingar mellan arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer. Det är den modellen borgerliga partier nu vill rasera.

Patrik Björck (S)

Falköping

riksdagsledamot, Skaraborg

Ulrika Karlsson

Götene

facklig ledare

Socialdemokraterna Skaraborg

Arbetslösheten sjunker i Skaraborg och Sverige. Inte minst ungdomsarbetslösheten sjunker nu, detta till följd av en allmän ökad efterfrågan på arbetskraft, men också på att regeringen nu beslutat om insatser för unga från första dagen. Under Alliansregeringen fick man som ung vänta i minst tre månader innan några insatser gjordes.

Parallellt med detta förs nu en diskussion från borgerliga företrädare om sänkta ingångslöner. Man vill att staten ska besluta om låga ingångslöner för unga och nyanlända. En fråga som inte minst Centerpartiet drivit under flera år.

I Sverige har vi en modell där löner sätts efter överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackliga organisationer. Detta kallas för den svenska modellen. I de avtal som dessa båda parter förhandlar fram finns redan idag ingångslöner. Det finns redan idag en lönetrappa där du som nyanställd har en lägre lön än de som jobbat en tid. Ingångslönen varierar mellan olika branscher.

Vad de borgerliga partierna nu vill göra är att införa en kategori låglönejobb, kontentan blir att löneläget för alla inom dessa grupper kommer att sänkas. Effekten av detta blir att man inför ett lönetak. De som jobbar inom dessa branscher kommer aldrig att komma upp i vad vi kan kalla ”normallöner”.

Ambitionen är självklart att göra den svenska arbetsmarknaden än mer uppdelad än vad den är idag. Med ökade klyftor är målet att slå sönder den svenska modellen med kollektivavtal och branschövergripande avtal.

Vi socialdemokrater har alltid hävdat att man ska kunna leva på sin lön. Med det system som borgerliga partier nu förespråkar kommer svenska anställda inom serviceyrken gå samma öde till mötes som sina kollegor i USA. Det kommer att krävas minst två–tre heltidsjobb för att man ska kunna försörja sig.

Ur vår utgångspunkt fungerar den svenska modellen bra. Det är inte riksdagsledamöter som ska besluta om vilken lön olika personer på arbetsmarknaden ska ha, det ska avgöras i förhandlingar mellan arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer. Det är den modellen borgerliga partier nu vill rasera.

Patrik Björck (S)

Falköping

riksdagsledamot, Skaraborg

Ulrika Karlsson

Götene

facklig ledare

Socialdemokraterna Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.