27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

Europas bästa idrottsregion!

Debatt:

Vi påminns ständigt om att omvärlden förändras. Anpassa sig eller spjärna emot? Förnyelse eller tradition? Det finns sällan något facit att följa. Kloka överväganden får bli vägledande.

Våra medlemmar, specialdistriktsförbunden (SDF), har gått före. När detta skrivs har vi inom Västra Götaland 119 SDF och vi kan vara säkra på att de blir färre. Orsaken är att våra medlemmar i allt större utsträckning överger de gamla landskapsgränserna som geografisk bas och satsar på regionstänkande.

Omvärldsförändringarna har steg för steg även påverkat vår traditionella distriktsindelning. Gränserna mellan Västergötland och Västsvenska har medvetet blivit alltmer porösa, dels för att öka måluppfyllelsen för våra medlemmar, dels av ekonomiska skäl.

I detta skeende går det inte att bortse från att den politiska spelplanen ritats om. När Västra Götalandsregionen bildades 1 januari 1998 påbörjades en gradvis förändring av relationen idrottsrörelse – offentlig sektor. De cirka 18 miljoner kronor idrotten för närvarande får i årligt idrottsanslag från regionen samt alla de gemensamma projekt regionen stödjer ekonomiskt är av avgörande betydelse för vår existens.

Vi har försökt se omvärldsförändringarnas möjligheter, inte svårigheter. Det är i detta sammanhang visionen Europas bästa idrottsregion vuxit fram. Västsvensk idrott är i ett internationellt perspektiv top-of-the-line i väldigt mycket. För att gemensamt ta det avgörande steget mot ett förverkligande av visionen krävs samverkan med såväl privat som offentlig sektor men inte minst internt nytänkande.

Det är anledningen till att styrelserna för Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västergötland och Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Väst tagit på sig ledartröjorna och under ett års tid arbetat med att utreda möjligheterna till en sammanslagning av de två distrikten med mål att skapa ett distrikt inom Västra Götalandsregionen.

Förarbetet har tydliggjort tre målsättningar:

1. Mer inflytande över svensk idrotts utveckling. Ett distrikt som representerar cirka 20 procent av svensk idrott borde rimligen ha resurser som kan vara en tillgång även i ett nationellt perspektiv.

2. Ökad effektivitet vad gäller såväl produktivitet som måluppfyllelse. En föränderlig värld kräver ideliga omprövningar i skuggan av globalisering, urbanisering och digitalisering. Resursutnyttjandet är i detta sammanhang centralt. En stark ekonomi ger nödvändigt handlingsutrymme.

3. Samordning av idrottens och samhällets organisationer inom Västra Götalandsregionen. Ett utvecklat och än mer kraftfullt samarbete idrottsrörelse – region kan omöjligen innebära annat än en vinna-vinna situation. Regionens vision Det goda livet rimmar helt med idrottsrörelsens strävan. Tillsammans blir vi starkare!

De båda styrelserna har tagit ansvar för förarbete och utredning. Nu återstår för medlemmarna, d.v.s. specialdistriktsidrottsförbunden, att säga sitt. Det kommer att ske på extra årsstämmor, sannolikt i maj månad.

Sören Karlström

ordförande Västergötlands Idrottsförbund

Vi påminns ständigt om att omvärlden förändras. Anpassa sig eller spjärna emot? Förnyelse eller tradition? Det finns sällan något facit att följa. Kloka överväganden får bli vägledande.

Våra medlemmar, specialdistriktsförbunden (SDF), har gått före. När detta skrivs har vi inom Västra Götaland 119 SDF och vi kan vara säkra på att de blir färre. Orsaken är att våra medlemmar i allt större utsträckning överger de gamla landskapsgränserna som geografisk bas och satsar på regionstänkande.

Omvärldsförändringarna har steg för steg även påverkat vår traditionella distriktsindelning. Gränserna mellan Västergötland och Västsvenska har medvetet blivit alltmer porösa, dels för att öka måluppfyllelsen för våra medlemmar, dels av ekonomiska skäl.

I detta skeende går det inte att bortse från att den politiska spelplanen ritats om. När Västra Götalandsregionen bildades 1 januari 1998 påbörjades en gradvis förändring av relationen idrottsrörelse – offentlig sektor. De cirka 18 miljoner kronor idrotten för närvarande får i årligt idrottsanslag från regionen samt alla de gemensamma projekt regionen stödjer ekonomiskt är av avgörande betydelse för vår existens.

Vi har försökt se omvärldsförändringarnas möjligheter, inte svårigheter. Det är i detta sammanhang visionen Europas bästa idrottsregion vuxit fram. Västsvensk idrott är i ett internationellt perspektiv top-of-the-line i väldigt mycket. För att gemensamt ta det avgörande steget mot ett förverkligande av visionen krävs samverkan med såväl privat som offentlig sektor men inte minst internt nytänkande.

Det är anledningen till att styrelserna för Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västergötland och Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Väst tagit på sig ledartröjorna och under ett års tid arbetat med att utreda möjligheterna till en sammanslagning av de två distrikten med mål att skapa ett distrikt inom Västra Götalandsregionen.

Förarbetet har tydliggjort tre målsättningar:

1. Mer inflytande över svensk idrotts utveckling. Ett distrikt som representerar cirka 20 procent av svensk idrott borde rimligen ha resurser som kan vara en tillgång även i ett nationellt perspektiv.

2. Ökad effektivitet vad gäller såväl produktivitet som måluppfyllelse. En föränderlig värld kräver ideliga omprövningar i skuggan av globalisering, urbanisering och digitalisering. Resursutnyttjandet är i detta sammanhang centralt. En stark ekonomi ger nödvändigt handlingsutrymme.

3. Samordning av idrottens och samhällets organisationer inom Västra Götalandsregionen. Ett utvecklat och än mer kraftfullt samarbete idrottsrörelse – region kan omöjligen innebära annat än en vinna-vinna situation. Regionens vision Det goda livet rimmar helt med idrottsrörelsens strävan. Tillsammans blir vi starkare!

De båda styrelserna har tagit ansvar för förarbete och utredning. Nu återstår för medlemmarna, d.v.s. specialdistriktsidrottsförbunden, att säga sitt. Det kommer att ske på extra årsstämmor, sannolikt i maj månad.

Sören Karlström

ordförande Västergötlands Idrottsförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.