27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

Skattepengar ska användas med omsorg

BILLINGESATSNINGEN

Replik. Till Lennart Lundqvist (SLA 23/2) ”En positiv storsatsning”.

Det är självklart positivt med satsningar och allt som har att göra med friluftsliv och idrott är bra. Jag tycker dock att jag gång på gång blir påmind om att kommunens resurser inte är obegränsade. Det finns också stora behov och önskemål från många andra idrottsföreningar, privatpersoner och företagare i Skövde.

Jag är faktiskt för dåligt insatt för att veta vad 100 miljoner räcker till på Billingen. Jag vet att till exempel 700 000 kronor skulle lösa problemet för IFK Skövde handboll. Så relativt mycket pengar är det.

Det jag vet är att Rambölls utredning gjordes utan att de 45 miljonerna till Billingehus var med i beräkningen. Det har också kommit till ett antal förslag som kan medföra kostnader på ytterligare 100-tals miljoner. Jag tror att alla partier i kommunen var beredda på att satsa på det underlag man tagit fram, men att det kommer in ett krav på nästan 50 miljoner från sidan som man skall ta beslut på, måste man ju se som anmärkningsvärt oavsett om man är skidåkare eller inte.

De allra flesta som debatterar och har åsikter om Billingesatsningen är nog överens om man bara lyssnar på varandra. Självklart skall det satsas på Billingen men det är tjänstefel av kommunen att inte ta fram riktiga underlag och värderingar. En kommun kan inte godtyckligt tycka att ett pris är rätt bara för sakens skull. Det öppnar ju upp för upphandlingar m.m. som är ute i gråzonen. Jag tycker att skattepengarna skall användas med omsorg. Det får inte bli så att en investering som är budgeterad till 100 miljoner slutar på 250 miljoner, det är faktiskt möjligt om man lyssnar med de som är insatta i ärendet. Det får absolut inte bli så att kommunen går in med 45 miljoner i ett privat företag utan värdering. Det slutar ju med att man eventuellt bryter mot kommunlagen.

Om denna fråga skall gå att få på plats måste man lyssna på varandra, inte söka för och emot Billingesatsningen. De flesta är nog för, sedan gäller det att hitta en nivå som är försvarbar och en uppgörelse som är etisk och laglig. Ta fram underlag, värderingar och gör saken rätt. Har man väntat i snart 50 år kan man nog vänta i 6 månader till för att ha rätt underlag att ta beslut på.

Dan Persson

Knistad Herrgård

Det är självklart positivt med satsningar och allt som har att göra med friluftsliv och idrott är bra. Jag tycker dock att jag gång på gång blir påmind om att kommunens resurser inte är obegränsade. Det finns också stora behov och önskemål från många andra idrottsföreningar, privatpersoner och företagare i Skövde.

Jag är faktiskt för dåligt insatt för att veta vad 100 miljoner räcker till på Billingen. Jag vet att till exempel 700 000 kronor skulle lösa problemet för IFK Skövde handboll. Så relativt mycket pengar är det.

Det jag vet är att Rambölls utredning gjordes utan att de 45 miljonerna till Billingehus var med i beräkningen. Det har också kommit till ett antal förslag som kan medföra kostnader på ytterligare 100-tals miljoner. Jag tror att alla partier i kommunen var beredda på att satsa på det underlag man tagit fram, men att det kommer in ett krav på nästan 50 miljoner från sidan som man skall ta beslut på, måste man ju se som anmärkningsvärt oavsett om man är skidåkare eller inte.

De allra flesta som debatterar och har åsikter om Billingesatsningen är nog överens om man bara lyssnar på varandra. Självklart skall det satsas på Billingen men det är tjänstefel av kommunen att inte ta fram riktiga underlag och värderingar. En kommun kan inte godtyckligt tycka att ett pris är rätt bara för sakens skull. Det öppnar ju upp för upphandlingar m.m. som är ute i gråzonen. Jag tycker att skattepengarna skall användas med omsorg. Det får inte bli så att en investering som är budgeterad till 100 miljoner slutar på 250 miljoner, det är faktiskt möjligt om man lyssnar med de som är insatta i ärendet. Det får absolut inte bli så att kommunen går in med 45 miljoner i ett privat företag utan värdering. Det slutar ju med att man eventuellt bryter mot kommunlagen.

Om denna fråga skall gå att få på plats måste man lyssna på varandra, inte söka för och emot Billingesatsningen. De flesta är nog för, sedan gäller det att hitta en nivå som är försvarbar och en uppgörelse som är etisk och laglig. Ta fram underlag, värderingar och gör saken rätt. Har man väntat i snart 50 år kan man nog vänta i 6 månader till för att ha rätt underlag att ta beslut på.

Dan Persson

Knistad Herrgård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.