27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

Starta en verkstad!

CENTRUM

Det pratas hela tiden om att vi skall cykla mera och köra mindre bil, särskilt vi som bor i stan. Och det är väl jättebra, men jag tycker det borde finnas cykelverkstäder i centrum. Uppmuntra till att cykla mera och ha mer service inne i centrum istället för att flytta ut allt till ytterområdena. Finns det ingen som vill starta upp en liten cykelverkstad i centrum?

Cyklist

Det pratas hela tiden om att vi skall cykla mera och köra mindre bil, särskilt vi som bor i stan. Och det är väl jättebra, men jag tycker det borde finnas cykelverkstäder i centrum. Uppmuntra till att cykla mera och ha mer service inne i centrum istället för att flytta ut allt till ytterområdena. Finns det ingen som vill starta upp en liten cykelverkstad i centrum?

Cyklist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.