27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

Svårt slänga rätt?

ÅTERVINNING

Jag har varit ett flertal gånger vid återvinningsstationen i Skultorp och undrar vem du är som slänger skor, porslin, hela plastsäckar etcetera, i containern avsedd för kompost. Ska det vara så svårt att slänga rätt? Hur länge kommer denna station att vara öppen dygnet runt?

IA

Jag har varit ett flertal gånger vid återvinningsstationen i Skultorp och undrar vem du är som slänger skor, porslin, hela plastsäckar etcetera, i containern avsedd för kompost. Ska det vara så svårt att slänga rätt? Hur länge kommer denna station att vara öppen dygnet runt?

IA

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.