27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

Vårt mål är en bättre demensvård

TIBRO

Svar på insändare i SLA 19/2 ”Demensvården har blivit sämre”.

Tack för dina synpunkter. Jag beklagar din upplevelse av organisationsförändringen. Du beskriver att du som demenssjuk har många olika personal som hjälper dig. Att det är ovan personal som hjälper dig, vilket du och dina närstående inte mår bra av. Din fråga var om detta verkligen är vad vi tänkte när vi gjorde förändringen.

Den 1 februari gjorde vi en omorganisation för att bättre möta de behov som vi ser inom demensomvårdnaden. Det innebar också en schemaändring, vilket gör att i inledningen så blir det så att några vårdtagare kommer att träffa ny personal och lära känna dem och tvärtom så klart. Schemaändringen gjordes bland annat för att våra dagverksamheter ska vara öppna alla dagar i veckan, både dagtid och kvällstid. Målet med det är att behoven för den enskilde och ibland också för närstående ska styra i en större utsträckning och att personalen ska följa vårdtagaren på ett bättre sätt genom hemvård, dagvård, korttid och demensboende. Som vi beskrev i informationsbrevet så är det en stor förändring och vi beskrev också att vårt mål är att skapa ännu större trygghet för Tibrobon.

Vi har under 3 veckor noga följt de vårdtagare vi hjälper, för att följa upp om någon reagerar positivt eller negativt på den förändring vi gör. Vi följer, och kommer att följa upp och bevara det som är positivt och minska det som blir negativt.

Som det varit tidigare och är i de allra flesta kommuner, så finns det en skillnad för vårdtagare beroende på om vårdtagaren bor i ordinärt boende, på korttids- eller demensboende. Bor man på ett demensboende så får man inte gå på dagverksamhet, bor man på korttiden så ska man under den veckan ha hjälp av en helt ny personalgrupp o.s.v. Vår tanke är istället att vi ska vara en samlad personalgrupp i demensorganisationen, som ska hjälpa de personer som behöver vår hjälp. Vilka som hjälper vårdtagaren ska inte vara beroende på vilken avdelning eller plats som personalen arbetar på. Är en vårdtagare på korttiden, ska den personal som brukar hjälpa vårdtagaren i dennes hem också hjälpa personen med samma saker på korttiden. Alltså att personalen är mer rörlig utifrån vårdtagarens behov, d.v.s. att vi inte byter personal utifrån var vårdtagaren befinner sig rent fysiskt. Nu är det inte den verklighet som du beskriver och det tar vi på allvar. Jag önskar och välkomnar att du tar kontakt med mig, eller vår demenssamordnande sjuksköterska Johan, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt! Vårt mål är så klart att det ska bli en ännu bättre demensvård i Tibro kommun.

Rikard Strömqvist

enhetschef Demensorganisationen i Tibro kommun

Svar på insändare i SLA 19/2 ”Demensvården har blivit sämre”.

Tack för dina synpunkter. Jag beklagar din upplevelse av organisationsförändringen. Du beskriver att du som demenssjuk har många olika personal som hjälper dig. Att det är ovan personal som hjälper dig, vilket du och dina närstående inte mår bra av. Din fråga var om detta verkligen är vad vi tänkte när vi gjorde förändringen.

Den 1 februari gjorde vi en omorganisation för att bättre möta de behov som vi ser inom demensomvårdnaden. Det innebar också en schemaändring, vilket gör att i inledningen så blir det så att några vårdtagare kommer att träffa ny personal och lära känna dem och tvärtom så klart. Schemaändringen gjordes bland annat för att våra dagverksamheter ska vara öppna alla dagar i veckan, både dagtid och kvällstid. Målet med det är att behoven för den enskilde och ibland också för närstående ska styra i en större utsträckning och att personalen ska följa vårdtagaren på ett bättre sätt genom hemvård, dagvård, korttid och demensboende. Som vi beskrev i informationsbrevet så är det en stor förändring och vi beskrev också att vårt mål är att skapa ännu större trygghet för Tibrobon.

Vi har under 3 veckor noga följt de vårdtagare vi hjälper, för att följa upp om någon reagerar positivt eller negativt på den förändring vi gör. Vi följer, och kommer att följa upp och bevara det som är positivt och minska det som blir negativt.

Som det varit tidigare och är i de allra flesta kommuner, så finns det en skillnad för vårdtagare beroende på om vårdtagaren bor i ordinärt boende, på korttids- eller demensboende. Bor man på ett demensboende så får man inte gå på dagverksamhet, bor man på korttiden så ska man under den veckan ha hjälp av en helt ny personalgrupp o.s.v. Vår tanke är istället att vi ska vara en samlad personalgrupp i demensorganisationen, som ska hjälpa de personer som behöver vår hjälp. Vilka som hjälper vårdtagaren ska inte vara beroende på vilken avdelning eller plats som personalen arbetar på. Är en vårdtagare på korttiden, ska den personal som brukar hjälpa vårdtagaren i dennes hem också hjälpa personen med samma saker på korttiden. Alltså att personalen är mer rörlig utifrån vårdtagarens behov, d.v.s. att vi inte byter personal utifrån var vårdtagaren befinner sig rent fysiskt. Nu är det inte den verklighet som du beskriver och det tar vi på allvar. Jag önskar och välkomnar att du tar kontakt med mig, eller vår demenssamordnande sjuksköterska Johan, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt! Vårt mål är så klart att det ska bli en ännu bättre demensvård i Tibro kommun.

Rikard Strömqvist

enhetschef Demensorganisationen i Tibro kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.