29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Nej till surrogatmammor

SURROGATMÖDRAR

Problem. Nyligen uttalade sig regeringens utredare för att inte tillåta surrogatmammor i svenska vården. Jag delar den åsikten. Surrogatmamma betyder att en kvinna tillåter sig att härbärgera en annan kvinnas och mans foster i sin egen kropp. Detta har ju funnits utomlands i många år. I många länder är det tillåtet att ta betalt för sådana tjänster och det kan vara frestande att ta betalt eller att påverkas att ta betalt. När en kvinna upplåter sin kropp till detta så uppstår många känslomässiga problem när man känner att ett barn växer i sin kropp. Sedan skall man när barnet har fötts överlämna detta.

Jag har som barnläkare och konsultläkare till adoptionsorganisationer bl.a. både Adoptionscentrum och Barnen Framför Allt i 30 år haft en dialog med mer än 3 000 barnlösa föräldrar fått en kunskap om hur dessa föräldrar tänker. Jag har stor förståelse för den önskan efter barn som de har. Men det finns också andra alternativ, t.ex. att inplantera befruktade ägg i sin egen kropp. Jag har erfarenhet av detta och med gott resultat.

Jag delar helt regeringens utredare och tycker det är klokt att säga nej till surrogatmammor. Det finns alternativ som oftast fungerar.

Per-Olof Elfstrand

barnläkare

Jag har som barnläkare och konsultläkare till adoptionsorganisationer bl.a. både Adoptionscentrum och Barnen Framför Allt i 30 år haft en dialog med mer än 3 000 barnlösa föräldrar fått en kunskap om hur dessa föräldrar tänker. Jag har stor förståelse för den önskan efter barn som de har. Men det finns också andra alternativ, t.ex. att inplantera befruktade ägg i sin egen kropp. Jag har erfarenhet av detta och med gott resultat.

Jag delar helt regeringens utredare och tycker det är klokt att säga nej till surrogatmammor. Det finns alternativ som oftast fungerar.

Per-Olof Elfstrand

barnläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.