29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Sexuella övergrepp inget nytt

ASYLBOENDE

Replik. Josef Fransson (SD) påpekar i SLA 26/2 att jag skulle bli skyldig till eventuella övergrepp som sker på unga kvinnor i framtiden. Frågan är då om inte Josefs skuld i framtida övergrepp mot nyanlända är större.

Som jag påpekade i min förra insändare så är sexuella övergrepp inget nytt problem som kommit i samband med att vi fått en större grupp asylsökande till Sverige.

Jag har hört så många vittnesmål och själv bevittnat sexuella trakasserier. Den gemensamma nämnaren har alltid varit män – inte asylsökande.

Att jobba med information och utbildning i genusmedvetande och kvinnors rätt till sin egen kropp är oerhört viktigt. Det ska också vara en självklar del i integrationsundervisningen i det svenska samhället. Men om en tror att problemet är löst genom att inrikta sig på utlandsfödda män så har en nog levt sina dagar under en sten.

I skolan, på arbetsplatser, i krogkön, på dansgolvet är några platser där det händer. Där det hände när jag var tonåring och där det fortfarande händer idag.

Det är sorgligt att frågan om kvinnors rätt till sin kropp ska diskuteras med en tydlig agenda att vilja plocka politiska poäng genom att angripa en definierad grupp.

Om genusfrågor och feminism istället fanns med som ett självklart perspektiv i alla politiska diskussioner såsom skolmiljö, arbetsliv och självklart integration så lägger vi grunden för ett jämlikt samhälle utan sexuellt våld.

Lena Niklasson

Som jag påpekade i min förra insändare så är sexuella övergrepp inget nytt problem som kommit i samband med att vi fått en större grupp asylsökande till Sverige.

Jag har hört så många vittnesmål och själv bevittnat sexuella trakasserier. Den gemensamma nämnaren har alltid varit män – inte asylsökande.

Att jobba med information och utbildning i genusmedvetande och kvinnors rätt till sin egen kropp är oerhört viktigt. Det ska också vara en självklar del i integrationsundervisningen i det svenska samhället. Men om en tror att problemet är löst genom att inrikta sig på utlandsfödda män så har en nog levt sina dagar under en sten.

I skolan, på arbetsplatser, i krogkön, på dansgolvet är några platser där det händer. Där det hände när jag var tonåring och där det fortfarande händer idag.

Det är sorgligt att frågan om kvinnors rätt till sin kropp ska diskuteras med en tydlig agenda att vilja plocka politiska poäng genom att angripa en definierad grupp.

Om genusfrågor och feminism istället fanns med som ett självklart perspektiv i alla politiska diskussioner såsom skolmiljö, arbetsliv och självklart integration så lägger vi grunden för ett jämlikt samhälle utan sexuellt våld.

Lena Niklasson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.