29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Våra krav är ansvarsfulla

AVTALSRÖRELSEN

Ordning och reda på arbetsmarknaden, vem vill inte ha det? Det är bra för anställda, det är bra för företagen, det är bra för Sverige. Ändå höjs nu röster för att kringgå den väl fungerande svenska modellen.

Centerpartiledaren Annie Lööf och Liberalernas partiordförande Jan Björklund har båda talat sig varma för lägre ingångslöner för nyanlända. Kanske inte så förvånande, då borgerliga politiker har för (o)vana att se sänkta löner som universalrecept på alla tänkbara samhällsproblem. Varför politiker ska lägga sig i lönebildningen är dock fortfarande obesvarat.

Ett än mer anmärkningsvärt exempel är att Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne uttalade att om det inte gick att förhandla fram sänkta ingångslöner med facket så får man väl be politikerna gripa in. Organisationens vice vd Peter Jeppsson var dock snabbt ute och förklarade att statlig inblandning i lönebildningen inte är vad Svenskt Näringsliv önskar.

När det gäller IF Metalls inställning i frågan är den glasklar. Våra avtalskrav är ansvarsfulla. Det handlar om reallöneökningar, utökad delpension, systematiskt jämställdhetsarbete och förbättringar i arbetsmiljön. Högst rimligt och förankrat i våra medlemmars vardag.

Från arbetsgivarsidans håll låter det dock inte fullt så rimligt. Det har talats om inga eller väldigt låga löneökningar, utan några individgarantier. Däremot öppnar flera av våra motparter för lördagsarbete utan övertidsersättning och de vill ha utrymme att sänka löner lokalt.

Än pågår förhandlingarna och en sak kan alla vara säkra på – vi kommer alltid att göra vårt yttersta för våra medlemmars bästa, för ett märke som står för en stabil lönebildning och reallöneökningar och givetvis för bättre villkor i det dagliga arbetet. Ett hållbart arbetsliv med trygga jobb helt enkelt.

Ulf Jonsson

IF Metall ledamot i förhandlingsdelegationen Stål och Metall

Jonny Alfredsson

IF Metall avd 27

Ordning och reda på arbetsmarknaden, vem vill inte ha det? Det är bra för anställda, det är bra för företagen, det är bra för Sverige. Ändå höjs nu röster för att kringgå den väl fungerande svenska modellen.

Centerpartiledaren Annie Lööf och Liberalernas partiordförande Jan Björklund har båda talat sig varma för lägre ingångslöner för nyanlända. Kanske inte så förvånande, då borgerliga politiker har för (o)vana att se sänkta löner som universalrecept på alla tänkbara samhällsproblem. Varför politiker ska lägga sig i lönebildningen är dock fortfarande obesvarat.

Ett än mer anmärkningsvärt exempel är att Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne uttalade att om det inte gick att förhandla fram sänkta ingångslöner med facket så får man väl be politikerna gripa in. Organisationens vice vd Peter Jeppsson var dock snabbt ute och förklarade att statlig inblandning i lönebildningen inte är vad Svenskt Näringsliv önskar.

När det gäller IF Metalls inställning i frågan är den glasklar. Våra avtalskrav är ansvarsfulla. Det handlar om reallöneökningar, utökad delpension, systematiskt jämställdhetsarbete och förbättringar i arbetsmiljön. Högst rimligt och förankrat i våra medlemmars vardag.

Från arbetsgivarsidans håll låter det dock inte fullt så rimligt. Det har talats om inga eller väldigt låga löneökningar, utan några individgarantier. Däremot öppnar flera av våra motparter för lördagsarbete utan övertidsersättning och de vill ha utrymme att sänka löner lokalt.

Än pågår förhandlingarna och en sak kan alla vara säkra på – vi kommer alltid att göra vårt yttersta för våra medlemmars bästa, för ett märke som står för en stabil lönebildning och reallöneökningar och givetvis för bättre villkor i det dagliga arbetet. Ett hållbart arbetsliv med trygga jobb helt enkelt.

Ulf Jonsson

IF Metall ledamot i förhandlingsdelegationen Stål och Metall

Jonny Alfredsson

IF Metall avd 27

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.