29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Vart är vi på väg med vår äldreomsorg?

ÄLDREOMSORGEN: S-gruppen vård och omsorgsnämnden

Vi står i Skövde inför samma utmaning som i stort sett hela det offentliga Sverige, de kommande åren har vi ett stort rekryteringsbehov inom vård och omsorg. Dessvärre tillhör inte vi de som har de bästa förutsättningarna att lyckas.

Mycket lite har hänt i kommunen vad gäller exempelvis undersköterskors möjlighet till utveckling i sin yrkesroll. Vi har en relativt stelbent och centraliserad styrning som signalerar ett bristande förtroende för första linjens chefer. Trots att i stort sett alla rapporteringssystem idag är digitala saknas på många håll tillräcklig tillgång till datorer och/eller ordentliga uppkopplingar på arbetsplatserna. Än allvarligare är att sjuktalen i kommunens vård- och omsorgssektor idag tangerar 11 procent.

Delade turer är föråldrat och borde försvinna. Det ett ovärdigt sätt att sköta sin personal och ger inga förutsättningar för att säkerställa kommande rekryteringar.

Vi måste lyfta blicken och ta steget in i framtiden. Vi måste ge våra medarbetare och chefer de förutsättningar de behöver föra att göra ett så gott jobb som möjligt och det förtroende de förtjänar.

Ett första logiskt steg i denna utveckling vore att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter, att de som idag ägnar stor del av sitt arbete åt städning och handling är en suboptimering av kommunens resurser.

När vi nu tar del av kommunens resultat för 2015 ser vi att många delar i kommunen går plus, inte minst kommunstyrelsen. Delar av detta överskott skulle kunna överföras till äldreomsorgen istället för att exempelvis lägga pengar på en gammal simbassäng och en pulkabacke.

Mycket lite har hänt i kommunen vad gäller exempelvis undersköterskors möjlighet till utveckling i sin yrkesroll. Vi har en relativt stelbent och centraliserad styrning som signalerar ett bristande förtroende för första linjens chefer. Trots att i stort sett alla rapporteringssystem idag är digitala saknas på många håll tillräcklig tillgång till datorer och/eller ordentliga uppkopplingar på arbetsplatserna. Än allvarligare är att sjuktalen i kommunens vård- och omsorgssektor idag tangerar 11 procent.

Delade turer är föråldrat och borde försvinna. Det ett ovärdigt sätt att sköta sin personal och ger inga förutsättningar för att säkerställa kommande rekryteringar.

Vi måste lyfta blicken och ta steget in i framtiden. Vi måste ge våra medarbetare och chefer de förutsättningar de behöver föra att göra ett så gott jobb som möjligt och det förtroende de förtjänar.

Ett första logiskt steg i denna utveckling vore att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter, att de som idag ägnar stor del av sitt arbete åt städning och handling är en suboptimering av kommunens resurser.

När vi nu tar del av kommunens resultat för 2015 ser vi att många delar i kommunen går plus, inte minst kommunstyrelsen. Delar av detta överskott skulle kunna överföras till äldreomsorgen istället för att exempelvis lägga pengar på en gammal simbassäng och en pulkabacke.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.