01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 06:00

Centerpartiet vill sänka din lön och höja din hyra

Debatt:

Servera ett problem och Centerpartiet har en lösning – du ska tjäna mindre och betala mer i hyra medan företaget ska ha lägre kostnader och högre intäkter. I Centerpartiets Sverige behöver fastighetsägarna alltid få ta ut högre hyror och arbetsgivarna behöver alltid folk som jobbar för lägre lön och sämre villkor. För dig och mig gör det dock bara livet svårare att leva.

Därför har Vänsterpartiet en annan idé och andra lösningar. Vi tror helt enkelt inte på att ökad otrygghet och sämre villkor kan kurera sjuka eller ge arbetslösa jobb. Vi tror heller inte att högre hyra löser bostadsbristen.

Centerpartiet har utvecklats till riksdagens mest nyliberala parti. Varje individ ska klara sig själv bäst man kan. Om du är ung ska du få jobb med sämre villkor och lägre lön, vilket på centerspråk skrivs om till låga trösklar eller kort väg till jobb och om du är nyanländ får du hyra en fjärdehandslägenhet till ockerhyra.

Vad som är särskilt intressant med Centerpartiets, och för den delen Moderaternas, omsorg om den svenska välfärden är att simma- eller sjunk-tematiken inte gäller de välbärgade grupperna i samhället. Tvärtom, dem har Centerpartiet hittills värnat genom stora skattesänkningar. På dem ska inte krav ställas om att försämra villkor eller löner. Deras fastigheter, arv och förmögenheter ska inte naggas i kanten.

Vi i Vänsterpartiet har andra lösningar. För ett bättre arbetsliv borde vi lagstifta om rätt till heltid, kräva objektiva skäl för visstidsanställningar och förbjuda inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Istället för att backa till en tid då anställda var helt beroende av chefens välvilja, behöver vi ta steg framåt mot fler och tryggare jobb.

För att lösa bostadsbristen behöver vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. För att få en jämn och hög produktionstakt av bostäder måste staten helt enkelt ta täten igen.

Vänsterpartiet vill bygga samhället starkt igen. Vi har en plan för att investera kraftigt i välfärden, för att vi ska ha ett samhälle som klarar när det blåser, som klarar påfrestningar utan att vackla.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

hyresgäst hos Skövdebostäder och medlem i IF Metall

Servera ett problem och Centerpartiet har en lösning – du ska tjäna mindre och betala mer i hyra medan företaget ska ha lägre kostnader och högre intäkter. I Centerpartiets Sverige behöver fastighetsägarna alltid få ta ut högre hyror och arbetsgivarna behöver alltid folk som jobbar för lägre lön och sämre villkor. För dig och mig gör det dock bara livet svårare att leva.

Därför har Vänsterpartiet en annan idé och andra lösningar. Vi tror helt enkelt inte på att ökad otrygghet och sämre villkor kan kurera sjuka eller ge arbetslösa jobb. Vi tror heller inte att högre hyra löser bostadsbristen.

Centerpartiet har utvecklats till riksdagens mest nyliberala parti. Varje individ ska klara sig själv bäst man kan. Om du är ung ska du få jobb med sämre villkor och lägre lön, vilket på centerspråk skrivs om till låga trösklar eller kort väg till jobb och om du är nyanländ får du hyra en fjärdehandslägenhet till ockerhyra.

Vad som är särskilt intressant med Centerpartiets, och för den delen Moderaternas, omsorg om den svenska välfärden är att simma- eller sjunk-tematiken inte gäller de välbärgade grupperna i samhället. Tvärtom, dem har Centerpartiet hittills värnat genom stora skattesänkningar. På dem ska inte krav ställas om att försämra villkor eller löner. Deras fastigheter, arv och förmögenheter ska inte naggas i kanten.

Vi i Vänsterpartiet har andra lösningar. För ett bättre arbetsliv borde vi lagstifta om rätt till heltid, kräva objektiva skäl för visstidsanställningar och förbjuda inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Istället för att backa till en tid då anställda var helt beroende av chefens välvilja, behöver vi ta steg framåt mot fler och tryggare jobb.

För att lösa bostadsbristen behöver vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. För att få en jämn och hög produktionstakt av bostäder måste staten helt enkelt ta täten igen.

Vänsterpartiet vill bygga samhället starkt igen. Vi har en plan för att investera kraftigt i välfärden, för att vi ska ha ett samhälle som klarar när det blåser, som klarar påfrestningar utan att vackla.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

hyresgäst hos Skövdebostäder och medlem i IF Metall

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.