01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 06:00

Låt Livets brunn vara!

CENTRUM

Kulturhuliganer, låt Livets brunn vara! Det är en oas i centrum, ett kulturellt avtryck i vår stadsbild som absolut bör bestå. Hur skall vi kunna bevara och vårda ett kulturellt arv om vi med jämna mellanrum skall städa bort våra kulturyttringar för nya påhitt?

Nej, vårda och bevara vår historia och våra konstyttringar så får vi en historia med kulturella värden värda att berätta om för våra efterkommande och för vår omvärld.

Hitta nya platser för nya idéer och låt Hertig Johans torg utvecklas utan att ruineras.

Stefan

Kulturhuliganer, låt Livets brunn vara! Det är en oas i centrum, ett kulturellt avtryck i vår stadsbild som absolut bör bestå. Hur skall vi kunna bevara och vårda ett kulturellt arv om vi med jämna mellanrum skall städa bort våra kulturyttringar för nya påhitt?

Nej, vårda och bevara vår historia och våra konstyttringar så får vi en historia med kulturella värden värda att berätta om för våra efterkommande och för vår omvärld.

Hitta nya platser för nya idéer och låt Hertig Johans torg utvecklas utan att ruineras.

Stefan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.