01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 06:00

Varför sparar Skövde på äldreomsorgen?

ÄLDREOMSORGEN

Skövde kommun har beviljats 10 195 410 kronor i statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2016. Ändå så avser äldreomsorgen att göra personalindragningar på motsvarande cirka 15 tjänster.

Vid KPR, kommunala pensionärsrådet, fick vi information att kostymen är för stor och det behöver sparas inom hemvården. Det är mycket märkligt!

Redan 2013 och 2014 sparades det inom äldreomsorgen med cirka 24 miljoner. Och fortfarande påstår den ansvariga nämnden att man måste spara mer.

Har Omvårdnadsnämnden förstått sitt ansvar utifrån de lagar som styr äldreomsorgen? Det verkar inte så!

FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna ger vid handen enligt artikel 22: ”Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som är oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser.”

Denna deklaration har Sverige anslutit sig till och det gäller naturligtvis även Skövde.

Antalet pensionärer ökar, så även i Skövde. Det verkar inte som politikerna förstår allvaret i denna utveckling. Vi vet också att antalet 100-åringar ökar och med stigande ålder krävs mer av gemensamma insatser. Åldrandet i Skövde skall, enligt den mening PRO företräder, ske med värdighet.

Allt för många äldre och sjuka måste strida för den hjälp de har rätt till, så skall det inte vara. Därför kommer PRO även framöver att framhålla de rättigheter var och en av oss har rätt till, men som politikerna förvägrar oss av okunnighet!

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Skövde kommun har beviljats 10 195 410 kronor i statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2016. Ändå så avser äldreomsorgen att göra personalindragningar på motsvarande cirka 15 tjänster.

Vid KPR, kommunala pensionärsrådet, fick vi information att kostymen är för stor och det behöver sparas inom hemvården. Det är mycket märkligt!

Redan 2013 och 2014 sparades det inom äldreomsorgen med cirka 24 miljoner. Och fortfarande påstår den ansvariga nämnden att man måste spara mer.

Har Omvårdnadsnämnden förstått sitt ansvar utifrån de lagar som styr äldreomsorgen? Det verkar inte så!

FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna ger vid handen enligt artikel 22: ”Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som är oundgängliga för hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser.”

Denna deklaration har Sverige anslutit sig till och det gäller naturligtvis även Skövde.

Antalet pensionärer ökar, så även i Skövde. Det verkar inte som politikerna förstår allvaret i denna utveckling. Vi vet också att antalet 100-åringar ökar och med stigande ålder krävs mer av gemensamma insatser. Åldrandet i Skövde skall, enligt den mening PRO företräder, ske med värdighet.

Allt för många äldre och sjuka måste strida för den hjälp de har rätt till, så skall det inte vara. Därför kommer PRO även framöver att framhålla de rättigheter var och en av oss har rätt till, men som politikerna förvägrar oss av okunnighet!

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.