02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Härlig Pippishow

HENESKOLAN

Var på onsdagseftermiddagen 24/2 på en Pippishow på Heneskolan. En mycket fin upplevelse där alla fick vara med och delta på olika sätt. Med sång och musik blir alla mera frimodiga att våga agera och ”ta för sig” på ett positivt sätt. Det var klasserna 1 och 2 på skolan som övat in showen med de olika Pippifigurerna, men de hade också skrivit egna berättelser med Pippianknytning. Dessa lästes upp av eleverna.

Vill ge en stor eloge till alla lärare som lyckats med att samordna en stor grupp elever till något fint att både höra och se. Fina kläder och dekor.

Mera musik, rörelse och teater i skolan! Sång och musik är en källa till välbefinnande.

Farmor

Var på onsdagseftermiddagen 24/2 på en Pippishow på Heneskolan. En mycket fin upplevelse där alla fick vara med och delta på olika sätt. Med sång och musik blir alla mera frimodiga att våga agera och ”ta för sig” på ett positivt sätt. Det var klasserna 1 och 2 på skolan som övat in showen med de olika Pippifigurerna, men de hade också skrivit egna berättelser med Pippianknytning. Dessa lästes upp av eleverna.

Vill ge en stor eloge till alla lärare som lyckats med att samordna en stor grupp elever till något fint att både höra och se. Fina kläder och dekor.

Mera musik, rörelse och teater i skolan! Sång och musik är en källa till välbefinnande.

Farmor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.