02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Helt rätt om näringslivschef

SKÖVDE

I SLA den 24/2 skriver Handelskammaren om rekryteringen av ny näringslivschef i Skövde kommun. Jag vill stämma in i och understryka Bjarne Petterssons budskap. Rekryteringen av en näringslivschef är ett utmärkt tillfälle att göra en riktigt offensiv satsning på Skövdes utveckling och samtidigt ta chansen att åter lyfta upp näringslivsfrågorna i organisationen.

Vi har från Näringslivsforum Skövde under de senaste veckorna haft en tät dialog med kommunen om ansökningskriterier för ny näringslivschef och har framfört exakt samma tankar som Handelskammaren gör i sin insändare. Ansökan måste tydligt tala om att Skövde satsar offensivt på tillväxt och på att skapa förutsättningar för ett företagsklimat i toppklass. Med tydliga mål och tydliga mandat. Den som söker tjänsten ska göra det utifrån drivkraften och förmågan att utveckla Skövde.

Det är också av stor vikt att det är en person med mycket god kännedom om näringslivets förutsättningar och ett etablerat kontaktnät i näringslivet. Näringslivschefen måste dessutom ha ett genuint intresse för att verka i Skövderegionen och helst bo, eller vara beredd att bosätta sig, här i Skövde. Motsvarande krav ställde Lidköping klokt när de rekryterade till sitt näringslivsbolag.

Jag upplever att vi har fått bra gehör från kommunen på dessa synpunkter om vad som är viktigt i rekryteringen av ny näringslivschef och räknar med att det blir ansatsen i rekryteringen.

Angående näringslivschefens organisatoriska placering så har den ett starkt signalvärde, men framför allt påverkar den reellt möjligheten att åstadkomma resultat. Att ingå i kommunens ledningsgrupp och att ständigt bevaka och driva näringslivsfrågorna i det rum där besluten fattas gör skillnad. Ett starkt mandat är också en förutsättning för att kunna rekrytera en toppkraft. Menar kommunen allvar med att Skövde ska växa och vara en motor för regionen är företagens konkurrenskraft helt central. Ta chansen och ge en ny näringslivschef mandat att flytta fram Skövdes positioner.

David Seiving

ordförande, Näringslivsforum Skövde

I SLA den 24/2 skriver Handelskammaren om rekryteringen av ny näringslivschef i Skövde kommun. Jag vill stämma in i och understryka Bjarne Petterssons budskap. Rekryteringen av en näringslivschef är ett utmärkt tillfälle att göra en riktigt offensiv satsning på Skövdes utveckling och samtidigt ta chansen att åter lyfta upp näringslivsfrågorna i organisationen.

Vi har från Näringslivsforum Skövde under de senaste veckorna haft en tät dialog med kommunen om ansökningskriterier för ny näringslivschef och har framfört exakt samma tankar som Handelskammaren gör i sin insändare. Ansökan måste tydligt tala om att Skövde satsar offensivt på tillväxt och på att skapa förutsättningar för ett företagsklimat i toppklass. Med tydliga mål och tydliga mandat. Den som söker tjänsten ska göra det utifrån drivkraften och förmågan att utveckla Skövde.

Det är också av stor vikt att det är en person med mycket god kännedom om näringslivets förutsättningar och ett etablerat kontaktnät i näringslivet. Näringslivschefen måste dessutom ha ett genuint intresse för att verka i Skövderegionen och helst bo, eller vara beredd att bosätta sig, här i Skövde. Motsvarande krav ställde Lidköping klokt när de rekryterade till sitt näringslivsbolag.

Jag upplever att vi har fått bra gehör från kommunen på dessa synpunkter om vad som är viktigt i rekryteringen av ny näringslivschef och räknar med att det blir ansatsen i rekryteringen.

Angående näringslivschefens organisatoriska placering så har den ett starkt signalvärde, men framför allt påverkar den reellt möjligheten att åstadkomma resultat. Att ingå i kommunens ledningsgrupp och att ständigt bevaka och driva näringslivsfrågorna i det rum där besluten fattas gör skillnad. Ett starkt mandat är också en förutsättning för att kunna rekrytera en toppkraft. Menar kommunen allvar med att Skövde ska växa och vara en motor för regionen är företagens konkurrenskraft helt central. Ta chansen och ge en ny näringslivschef mandat att flytta fram Skövdes positioner.

David Seiving

ordförande, Näringslivsforum Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.