02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Känn efter hur vindarna blåser!

LIVETS BRUNN

Upprör. Nu ska det ”snyggas till” i Skövde. Det handlar om Hertig Johans torg. Att det behövs en förändring där behöver inte ses som en överloppsgärning, men så kommer vi till vad denna ”uppsnyggning” skall innebära. Det som upprör mest är förslaget om att Livets brunn skall bort. En fråga; vem eller vilka är de i Skövde kommun som föreslagit ombyggnaden av torget, och givit ett Stockholmsföretag uppdraget att komma med idéerna?

Politiker som anser sig själva nog kan tydligen uppröra kommunens allmoge med förslaget att riva Livets brunn. Innan man skrider till verket kanske man skulle sätta upp ett finger i luften och känna efter hur vindarna blåser! Konstmuseets chef tycker att det skall möbleras om i den fasta konsten ibland. För det är ju bara som att flytta en byrå där hemma?!

Alexanda Pascalidou var här för en tid sedan och talade om hur Skövdes konstverk skall se ut, får inte anspela på kvinnoförtryck, och där kommer Livets brunn in, där förekommer kvinnoförnedrande statyer så den har inget berättigande enligt Alexandra. Kan det vara det som ”kommunen” tagit fasta på? Att skrota konst som avviker från den nuvarande tidens samhällssyn? Då uppstår frågan hur ofta skall denna revidering äga rum, vart femtionde år eller vart tionde? Skall det inte få förekomma någon konst eller kultur från äldre da'r?

När det gäller konst kan jag ha uppfattningen att museets tavla ”Åter till naturen” med ett kvinnolik i vassen är både kvinnoförnedrande och en aning äcklig, men det är mitt tyckande, som jag är övertygad om att det finns de som har sypunkter på.

Konsultfirman skulle naturligtvis ha uppdraget att förändra torget med behållande av Livets brunn där den står i dag, som i varje fall ett förslag!

Nu hoppas jag ”kommunen” tänker till och lyssnar till alla de som vill ha Livets brunn kvar där den står och befinns idag!

Anders Löfgren

Politiker som anser sig själva nog kan tydligen uppröra kommunens allmoge med förslaget att riva Livets brunn. Innan man skrider till verket kanske man skulle sätta upp ett finger i luften och känna efter hur vindarna blåser! Konstmuseets chef tycker att det skall möbleras om i den fasta konsten ibland. För det är ju bara som att flytta en byrå där hemma?!

Alexanda Pascalidou var här för en tid sedan och talade om hur Skövdes konstverk skall se ut, får inte anspela på kvinnoförtryck, och där kommer Livets brunn in, där förekommer kvinnoförnedrande statyer så den har inget berättigande enligt Alexandra. Kan det vara det som ”kommunen” tagit fasta på? Att skrota konst som avviker från den nuvarande tidens samhällssyn? Då uppstår frågan hur ofta skall denna revidering äga rum, vart femtionde år eller vart tionde? Skall det inte få förekomma någon konst eller kultur från äldre da'r?

När det gäller konst kan jag ha uppfattningen att museets tavla ”Åter till naturen” med ett kvinnolik i vassen är både kvinnoförnedrande och en aning äcklig, men det är mitt tyckande, som jag är övertygad om att det finns de som har sypunkter på.

Konsultfirman skulle naturligtvis ha uppdraget att förändra torget med behållande av Livets brunn där den står i dag, som i varje fall ett förslag!

Nu hoppas jag ”kommunen” tänker till och lyssnar till alla de som vill ha Livets brunn kvar där den står och befinns idag!

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.